Onverdoofd slachten: GAIA dient klacht in bij Unia

Onverdoofd slachten: GAIA dient klacht in bij Unia

GAIA-actie
07 september 2016

Vanmorgen heeft GAIA bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum een klacht ingediend wegens discriminatie. Immers, de uitzondering in de dierenwelzijnswet van 1986 geeft belijders van de Islam of het orthodoxe joodse geloof strafrechtelijke immuniteit waar het onverdoofd slachten betreft. "Het is onrechtvaardig dat aanhangers van een bepaalde geloofsovertuiging dieren onverdoofd mogen slachten terwijl de wet andere burgers verplicht dieren te verdoven vooraleer ze geslacht worden", aldus Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. "Dus afhankelijk van je geloof, mag je volgens de huidige wetgeving dieren meer of minder doen lijden? Dat is discriminerend en onrechtvaardig."

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch, vergezeld van GAIA-directeur Ann De Greef en meester Anthony Godfroid, de raadsman van GAIA, overhandigde de klacht (officieel een melding) aan Unia- directeur Els Keytsman, die tekst en uitleg kreeg. Met dit initiatief klaagt GAIA aan dat alle niet-moslims, niet-joden, andersgelovigen en atheïsten gediscrimineerd worden omdat voor hen wel een algemeen wettelijk verbod op onverdoofd slachten van dieren geldt en niet voor aanhangers van een bepaalde godsdienst. “Dat is een directe en ongerechtvaardigde discriminatie, een onaanvaardbare schending van het gelijkheidsptincipe", onderstreept Michel Vandenbosch. GAIA dringt erop aan dat deze schending waardoor jaarlijks honderdduizenden dieren onnodig en vermijdbaar lijden, niet alleen tijdens het offerfeest maar het hele jaar door in de slachthuizen, ongedaan gemaakt wordt. Niet door de algemeen verplichte verdoving van slachtdieren te schrappen, maar door de discriminerende uitzondering, die belijders van de Islam of de orthodox joodse godsdienst toelaat onverdoofd te slachten, uit de wet te halen!

Met zijn klacht vraagt GAIA niet alleen dat Unia deze discriminatie erkent maar ook de steun van Unia om de bevoegde ministers en de regionale regeringen ertoe aan te zetten een einde te maken aan het onnodige en vermijdbare dierenleed van tienduizenden onverdoofd geslachte dieren (tijdens het offerfeest en het hele jaar door in de slachthuizen). En dit door de uitzondering voor aanhangers van de joods orthodoxe godsdienst en de Islam uit de wet te schrappen en de discriminatie op te heffen van wie in casu het islamitische en joodse geloof niet aanhangen.

"Onze campagne is niet gericht tegen een religieus gebruik of religieuze traditie, maar wel tegen al het vermijdbaar en onnodig dierenleed dat door die traditie wordt aangericht," verduidelijkt Michel Vandenbosch. "Zolang mensen nog dieren eten, en dieren al dan niet ritueel geslacht worden, is GAIA, net zoals de Vlaamse en Waalse dierenartsenverenigingen en de Federatie van Europese dierenartsen, volgens wie onverdoofd slachten onaanvaardbaar is, van oordeel dat dieren altijd en overal onder verdoving, voorafgaand aan de halssnede, geslacht moeten worden. Electronarcose is een omkeerbare verdovingstechniek die perfect verenigbaar is met (de leefregels van) de Islam.

  • docx

    klacht-dd.-07.09.2016-gaia-discriminatie-niet-moslims_-niet-joden-en-athei_sten-onverdoofd-slachten.docx

    Download document
Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.