Image
banner
Nu zondag 16 juni vindt het islamitische offer'feest' (Aïd el-Kebir) plaats. In de aanloop er naar en tijdens deze dag zullen weer talrijke inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving worden vastgesteld. Deze leiden elk jaar weer tot de inbeslagname van een groot aantal schapen. GAIA roept de bevoegde instanties dan ook op de regionaal geldende verboden strikt op te volgen en ervoor te zorgen dat deze worden nageleefd. Daarnaast roept de dierenrechtenorganisatie de burgers ook op om melding te maken van gevallen waarbij dieren dreigen illegaal te worden geslacht. 
14 juni 2024

GAIA wijst lokale overheden op hun plichten

In de aanloop naar hetoffer'feest' nam GAIA contact op met alle steden, gemeenten en politiezones van het land met het verzoek om de wet strikt toe te passen en om hun teams op pad te sturen zodat er actief gecontroleerd en opgetreden kan worden. Thuisslachten is in Vlaanderen en Bussel reeds bij wet verboden.

Elk jaar opnieuw worden er in heel België dieren illegaal geslacht, maar veel lokale instanties blijven laks en zien dien door de vingers. GAIA verzoekt steden, gemeenten en politiezones dan ook om de wet strikt te laten naleven. Indien dit niet gebeurt, zullen we juridische stappen overwegen.

Michel Vandenbosch
Voorzitter GAIA

Gratis nummer voor meldingen van burgers

GAIA roept burgers op om direct de politie (112) te bellen bij het zien van een overtreding of schapen op ongebruikelijke plekken. Dit kan wijzen op illegale thuisslachting of een clandestien slachthuis.

De dierenrechtenorganisatie biedt een gratis nummer (0800-13-905) aan dat het hele weekend bereikbaar is van 8u tot 22u. Bezorgde burgers kunnen hier terecht met vragen en voor informatie over de stappen die zij kunnen ondernemen bij het zien van een clandestiene slachting of een inbreuk op het dierenwelzijn.

GAIA vraagt iedereen met informatie over een overtreding of inbreuk op het dierenwelzijn om een e-mail te sturen naar info@gaia.be. Vermeld het exacte adres, een gedetailleerde beschrijving van de situatie en, indien mogelijk, foto- en/of videomateriaal.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen is thuisslachting strikt verboden. In Wallonië is dit nog steeds toegestaan, maar enkel mits voorafgaande verdoving. Toch worden er elk jaar weer talrijke overtredingen en ernstige inbreuken op het dierenwelzijn vastgesteld. Vooral in Wallonië is de situatie schrijnend, aangezien particulieren in de meeste gevallen niet beschikken over de vaardigheden of apparatuur om dieren voor de slachting te verdoven.

Tot slot roept de dierenrechtenorganisatie de regionale wetgevende instanties nogmaals op om een einde te maken aan al het dierenleed, dat voortkomt uit deze religieuze praktijk. GAIA roept de relevante regeringen en parlementen dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en onverdoofd slachten in Brussel en thuisslachtingen in Wallonië te verbieden. GAIA herinnert er aan dat het Hof van Justitie van de EU, het Belgisch Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Vlaams en Waals verbod op onverdoofd slachten gevalideerd hebben.

Rechtszaak clandestiene slachting te Willebroek in 2023

Op 19 september behandelt de Raadkamer van Antwerpen (Bolivarplaats 20) de zaak tegen verschillende verdachten die tijdens het offerfeest van 2023 verschillende schapen clandestien geslacht hebben in een villa, gelegen in een bos aan de Jozef De Blockstraat in Willebroek. GAIA heeft zich burgerlijke partij gesteld op 14 juli 2023 en dit bij Antwerps onderzoeksrechter Thys. 

De Procureur des Konings vraagt de doorverwijzing van alle verdachten. Als de Raadkamer de vordering van de Procureur des Konings volgt, dan zal de zaak behandeld worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen, waar de betrokkenen (vrijwel allemaal afkomstig uit het Brusselse) boetes en een gevangenisstraf kunnen opgelegd krijgen. 

De maximumstraf bedraagt 5 jaar gevangenisstraf.