Nieuwe Brusselse regering voorziet ambitieus dierenwelzijnsbeleid

Nieuwe Brusselse regering voorziet ambitieus dierenwelzijnsbeleid

GAIA informeert
15 juli 2014

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het departement Leefmilieu verantwoordelijk voor de bevoegdheid Dierenwelzijn, die sinds 1 juli geregionaliseerd is. Dat staat in het kersverse Brusselse regeerakkoord. De nieuwe Brusselse regering wil een ambitieus dierenwelzijnsbeleid voeren, zowel wat de normering als de controle betreft. De regering zal daarvoor adequate middelen voorzien.

Onder andere prioriteiten zal de nieuwe Brusselse regering de kweek van pelsdieren voor bontproductie onmiddellijk verbieden. Het zogenaamde kattenplan dat de verplichte sterilisatie van huiskatten en een gemeentelijk beleid voor het onvruchtbaar maken van zwerfkatten voorziet, krijgt bijzondere aandacht. Proeven op apen worden geleidelijk verboden en dierproeven beperkt tot het strikt noodzakelijke. GAIA had bij de regeringsonderhandelaars aangedrongen om deze punten expliciet op te nemen in het Brusselse regeerakkoord, wat nu gebeurd is.

Ook komen er strengere regels voor het verhandelen van honden en exotische dieren. De sancties wegens dierenmishandeling en -verwaarlozing en tegen clandestiene dierenkweek worden versterkt.

GAIA positief maar betreurt belangrijke lacune

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert positief: "Het Brusselse regeerakkoord komt onze verzuchtingen grotendeels tegemoet." Evenwel betreurt GAIA dat het regeerakkoord niet rept over het onverdoofd ritueel slachten dat met onaanvaardbaar veel dierenleed gepaard gaat: "Een belangrijke lacune", vindt Michel Vandenbosch, die in een adem een betoging aankondigt voor wettelijk verplichte verdoving van alle slachtdieren zonder uitzondering voor rituele slachtingen. Die betoging zal plaatsvinden op zondag, 28 september in Brussel.

Minister voor Dierenwelzijn

Om inzake dierenwelzijn de komende vijf jaar een degelijk beleid, die naam waardig, te kunnen voeren, waarbij dierenwelzijnsbekommernissen centraal staan is het cruciaal dat dierenwelzijn een volwaardige bevoegdheid wordt van een minister die dierenwelzijn uitdrukkelijk in zijn of haar titulatuur draagt.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.