Image
Affiche Carrefoert-actie
13 december 2022

Brussel, 13 december 2022 - Het Brusselse Hof van Beroep hervormt volledig het vonnis van de ondernemingsrechtbank die GAIA begin september vorig jaar in een kortgedingprocedure veroordeelde tot hoge dwangsommen wegens de affichecampagne “Carrefoert”. Die campagne van de dierenrechtenorganisatie hekelde de verkoop door Carrefour van vlees van mishandelde Argentijnse paarden. De campagne riep de mensen ook op om er via een schrijfactie per mail bij de grootwarenhuisketen op aan te dringen om het voorbeeld van andere grootwarenhuizen te volgen en te stoppen met de verkoop van Latijns-Amerikaans paardenvlees. Een doorn in het oog van de handelaars in paardenvlees. Alle vorderingen tegen GAIA zijn ongegrond.

GAIA MONDDOOD MAKEN EN FINANCIEEL SCHADEN MISLUKT

In een recent arrest van 6 december geeft het Hof van Beroep GAIA gelijk en verklaart alle vorderingen tegen de dierenrechtenorganisatie “ongegrond”. “Het is de invoerders van paardenvlees en hun Belgische federatie van het vlees niet gelukt GAIA monddood te maken en ons financieel te schaden”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “GAIA zal nooit zwijgen over de mishandeling van de paarden in Latijns-Amerika.”

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Paardenvleesinvoerders Chevideco, Equinox en de Slachthuizenfederatie FEBEV waren naar de Brusselse ondernemingsrechtbank in kortgeding gestapt en eisten de onmiddellijke stopzetting van de campagne “Carrefoert”, inclusief het weghalen van elke verwijzing op sociale media en eigen communicatiekanalen met hoge dwangsommen inbegrepen. Ze voerden volkomen onterecht aan dat GAIA zich met zijn campagne schuldig maakte aan oneerlijke handelspraktijken.

DWANGSOMMEN

De eerste rechter in kortgeding veroordeelde GAIA op 8 september 2021 tot het weghalen van alle “Carrefoert”-affiches en tot het verwijderen van elke online communicatie van GAIA die wijst op mishandeling van Zuid-Amerikaanse paarden voor paardenvlees dat ingevoerd wordt door de betrokken importeurs van paardenvlees. Zulks op straffe van dwangsommen met een maximumplafond van 250.000 euro. Vermeerderd met de gerechtsdeurwaarderskosten vorderden de betrokken invoerders van paardenvlees en hun federatie schaamteloos rond de 255.000 euro op. Dat bedrag moest GAIA noodgedwongen op een bijzondere rekening blokkeren via een gerechtsdeurwaarder. Dat geld behoort GAIA toe.

HOF VAN BEROEP GEEFT GAIA GELIJK

Michel Vandenbosch: “Het geld moet onmiddellijk vrijgegeven worden.” Tegen het vonnis in kortgeding van de ondernemingsrechtbank tekende GAIA immers met succes beroep aan: Het Brusselse Hof van Beroep verwerpt de argumentatie van de invoerders van paardenvlees en de Federatie van slachthuizen en verklaart al hun vorderingen ongegrond. Het Hof draait de beslissing van de eerste rechter helemaal terug. GAIA handelde volledig conform de statutaire doelen van de vzw en doet de sector van het paardenvlees geenszins concurrentie aan, laat staan oneerlijke. GAIA verhandelt immers geen paardenvlees.

INTIMIDATIEPOGING MISLUKT

“De rechters in beroep zijn Chevideco, Equinox en Febev niet gevolgd in hun kwaadwillige intimidatiepoging. De bedrijven en hun federatie zijn uiteindelijk niet geslaagd in hun opzet om ons monddood te maken en financieel schade toe te brengen”, onderstreept GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

GAIA ZAL PAARDENLEED BLIJVEN ONTHULLEN

“We zijn bijzonder opgetogen. Dankzij dit belangrijke arrest kan GAIA de dieren via campagnes als “Carrefoert” blijven verdedigen en onthullen wat de eisende partijen uit eigenbelang minimaliseren en verborgen willen houden: het voortdurende, systematische leed van duizenden Latijns-Amerikaanse slachtpaarden. De rechters in beroep hebben ons weer in de mogelijkheid gesteld om de mishandeling en het lijden van al die weerloze slachtoffers, onder meer tijdens het vervoer over honderden kilometers naar Argentijnse en Uruguayaanse slachthuizen, bij aankomst en voor en tijdens de slacht te onthullen en aan te klagen.”

BALLONNEN DOORPRIKKEN

“We kunnen weer de ballonnen doorprikken waarmee zij die daar belang bij hebben, willen doen geloven dat al die Argentijnse slachtpaarden voorbeeldig behandeld worden en hun welzijn gegarandeerd is, zogezegd dankzij hun inspanningen. In het belang van al die effectief mishandelde en verwaarloosde dieren nemen we de draad van die campagne dan ook zo spoedig mogelijk weer op.”

Anthony Godfroid, de raadsman van GAIA, besluit: “Deze zaak was een financiële aderlating voor GAIA. Dit soort van procedures kunnen zeer veel schade aanrichten aan dierenrechtenorganisaties; ik hoop dat het geen gewoonte wordt en feliciteer de raadsheren van het Hof van Beroep voor hun verdediging van het vrije woord.”

Arrest Brussels Hof van Beroep_6 december 2022

Arrest paardenvlees
Document
PDF, 2.84mb