Image
Onverdoofd slachten
8 juni 2022

Het voorstel van ordonnantie tot Brussels verbod op onverdoofd slachten van Défi, Groen en Open VLD is met 6 stemmen voor, 6 tegen en 3 onthoudingen verworpen in de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn van het Brussels parlement. GAIA reageert zeer ontgoocheld maar geeft niet op: "Vandaag is een zwarte dag voor de dieren”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Een veldslag verloren maar er volgt nog een herkansing In plenaire zitting.”

Vooral de PS, de PvdA/PTB en hun medestanders van one.brussels-Vooruit maakten vandaag in de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn van het Brussels Parlement een karikatuur van een van de ergste mishandelingen die men dieren kan aandoen: hen slachten zonder verdoving. Les Engagés onder leiding van commissielid Céline Frémault onthield zich, maar de partij laat haar parlementsleden vrij om in plenaire zitting naar eer en geweten te stemmen.

Dierenleed

De commissieleden die vandaag tegen het voorstel van ordonnantie stemden (dat ingediend werd door Défi, Groen en Open VLD, en dat wordt gesteund door N-VA en MR) stemden tegelijk ook de ingediende redelijke amendementen pro verbod weg. Deze commissieleden willen dus dat het vermijdbare, minutenlange lijden van duizenden onverdoofd geslachte schapen, geiten en runderen blijft bestaan in Brussel. PS en PTB pleitten schijnheilig tegen industriële veehouderij en slachtingen, terwijl ze daar helemaal niks aan kunnen verhelpen vanuit het Brussels Gewest. Maar het wetenschappelijk voldoende aangetoond dierenleed dat ze wel kunnen doen stoppen, willen ze in stand houden. Ecolo onthield zich en laat de vrijheid aan zijn parlementsleden in plenaire zitting.

Arrogant

Het arrest van het Grondwettelijk Hof is nochtans duidelijk: onverdoofd of onbedwelmd slachten verbieden, zoals het voorstel van ordonnantie beoogt, is een verantwoorde beperking van de godsdienstvrijheid, proportioneel en een dwingende noodzaak om het legitieme doel te bereiken: dieren technisch vermijdbaar dierenleed besparen en het lijden bij het slachten tot het minimum beperken. Ook de hoogste rechtbanken hebben geoordeeld dat onverdoofd slachten het niveau van dierenwelzijn dat bereikt wordt via correct toegepaste voorafgaande bedwelming onmogelijk kan evenaren en dat de dieren evident meer lijden indien ze geslacht worden zonder verdoving.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “In de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn van het Brussels Parlement werd totaal geen recht gedaan aan de wijsheid van de 27 hoogste rechters die zich 4 jaar lang gebogen hebben over alle argumenten voor en tegen voorafgaande bedwelming. Arrogant achten PS, PTB en co zich verheven boven de oordelen van die twee hoogste rechtbanken. Zij doen gewoon alsof die niet bestaan.”

Onevenwichtig

Ook de manifest onevenwichtige samenstelling van de sprekers tijdens de hoorzittingen doet vragen rijzen: 5 (min of meer) uitgesproken pro verbod onverdoofd slachten en … 14 verdedigers van het onverdoofd slachten! Maar wat baat de uil een bril als hij op grond van theocratisch geïnspireerde drogargumenten en valse beweringen ondanks de brede wetenschappelijke consensus toch niet zien wil, en de houding tegen verplichte verdoving neerkomt op een vetorecht voor onverzettelijke religieuze hardliners. Zij beschouwen een uitzonderingsregime als een voor eeuwig verworven recht.

Ongeloofwaardig

Ook de houding van One.brussels-Vooruit in de commissie doet de wenkbrauwen fronsen. Hilde Sabbe verschool zich achter een wetenschappelijk volstrekt ongeloofwaardige Brusselse neuroloog die zonder kennis van het reële dierenleed en zonder de minste veterinaire expertise beweerde dat slachten zonder verdoving de dieren minder doet lijden dan met verdoving. Zo stelde Fouad Ahidar, voorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, eerder al dat hij niet wilde en kon geloven dat God wil dat onverdoofd geslachte dieren lijden. En zulks nadat wetenschappers/dierenartsen uitlegden hoe erg de onverdoofd geslachte dieren lijden. Maar volgens Ahidar lijden ze niet, omdat God dat niet wil. Zorgwekkend en intriest. Hallo, Conner Rousseau?

Michel Vandenbosch: “Het zijn de tussenkomsten van de virulente politieke tegenstanders van verplichte verdoving die polarisering tussen bevolkingsgroepen in de hand werken en olie op het vuur werpen. Het betreft hier louter een cruciale kwestie van dierenwelzijn, hoezeer sommigen de zaken ook proberen te verdraaien. GAIA laat de dieren niet in de steek. Wij laten niet los. Vandaag hebben de dieren een veldslag verloren. Maar de eindmeet - de stemming in plenaire zitting - wordt pas bereikt op 17 juni. Het kan dan nog keren pro verbod.” Wordt dus vervolgd.