Image
Garantie bij de verkoop van dieren wordt gehalveerd in plaats van verdubbeld
Brussel, woensdag 4 oktober 2023 - Met zeer grote verbazing heeft GAIA kennis genomen van de wijze waarop staatssecretaris Alexia Bertrand de zaken verkeerdelijk voorstelt naar aanleiding van de stemming vandaag in de Commissie consumentenbescherming van wetsontwerp 3330.
4 oktober 2023

Onwaarheden

Het is compleet gelogen dat de garantietermijn verdubbeld wordt. Onder de huidige federale garantieregeling (van toepassing sinds de inwerkingtreding van de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) bedraagt de garantietermijn bij de verkoop van dieren door professionele verkoper aan consumenten twee jaar.

De staatssecretaris laat, nota bene op werelddierendag, een wetsontwerp stemmen waardoor die garantietermijn gehalveerd wordt naar één jaar.

Het bewijsvermoeden (namelijk het vermoeden dat een aandoening reeds aanwezig is van bij de verkoper) wordt verdubbeld van zes maanden naar één jaar, maar de totale garantieduur wordt wel degelijk gehalveerd en niet verdubbeld.

Verder is het ook niet waar dat onder de huidige regeling er geen vrije keuze van dierenarts is. Dat blijkt uit twee recente vonnissen (die de oude regeling nog toepassen): de consument heeft geen beroep gedaan op de dierenarts van de verkoper en is toch in het gelijk gesteld door de rechter. Het gaat om een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Turnhout, van 2 oktober 2023 en om een vonnis van het vredegerecht van Limburg, kanton Hasselt, van 29 juni 2023.

Het wetsontwerp zal een zeer negatieve impact hebben op de consumentenbescherming: de maximale vergoedingen waar consumenten aanspraak op kunnen maken, worden drastisch ingeperkt, de vrije keuze van dierenarts wordt ingeperkt en de garantietermijn wordt gehalveerd.

Over twee weken zal wetsontwerp 3330 ter stemming worden gebracht in de plenaire vergadering in de Kamer.

​Michel Vandenbosch voorzitter van GAIA reageert fors:

“GAIA kan dit niet laten passeren. Het wetsontwerp is op maat van de georganiseerde broodfok geschreven doordat de garantietermijn gehalveerd wordt en doordat de vrije keuze van dierenarts wordt uitgehold. Indien de parlementsleden, die in deze zaak onvoldoende hun controlerende taak hebben uitgevoerd, dit dossier niet ernstig bijsturen, zal GAIA geen andere keuze hebben dan het Grondwettelijk Hof te verzoeken de nieuwe wet (die van toepassing zal worden na publicatie in het Belgisch Staatsblad) te vernietigen.”

​Michel Vandenbosch
Voorzitter van GAIA

In juni hebben 60 Belgische dierenbeschermingsorganisaties, waaronder GAIA, al opgeroepen de regering met klem om het wetsvoorstel grondig te herzien en daarbij rekening te houden met de belangen van de toekomstige diereneigenaren én van de dieren zelf. De organisaties vroegen de leden van Commissie Economie en Consumentenbescherming dan ook om dit ontwerp niet te stemmen, tevergeefs, zoals GAIA nu ontdekt. Lees de brief van de 60 dierenbeschermingsorganisaties hieronder: