GAIA zeer ontstemd over nota Di Rupo: 'Dierenwelzijn moet federaal blijven'

GAIA zeer ontstemd over nota Di Rupo: 'Dierenwelzijn moet federaal blijven'

GAIA informeert
05 juli 2011

De dierenrechtenorganisatie GAIA is zeer ontstemd over wat de basisnota van formateur Elio Di Rupo vermeldt over dierenwelzijn. In die nota staat zonder boe of ba dat dierenwelzijn als bevoegdheid naar de gewesten wordt overgeheveld (p89). GAIA is daar sterk tegen gekant. "Omdat het dierenwelzijn daar niet bij gebaat is," zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch."Dierenwelzijn moet een federale bevoegdheid blijven," onderstreept de dierenrechtenorganisatie. "Van dierenwelzijn een regionale bevoegdheid maken, biedt voor het welzijn van de dieren geen enkele meerwaarde," voegt Michel Vandenbosch eraan toe. "Wel een recept voor achteruitgang."

Dierenwelzijn regionaliseren impliceert dat er in Vlaanderen andere normen inzake dierenwelzijn kunnen gelden dan in Wallonië voor het houden van proefdieren, landbouwdieren, gezelschapsdieren, enz. Daar zijn de dieren helemaal niet mee gediend. Normen voor het houden van dieren in dierentuinen b.v. zouden dan kunnen verschillen naargelang een zoo zich in Vlaanderen dan wel in Wallonië bevindt. Dat is toch absurd in een klein land als België. Een tijger in een dierentuin in Vlaanderen heeft dezelfde welzijnsbehoeften als een tijger in Wallonië. Ook de (kwaliteit en wijze van) controle op de naleving van de dierenwelzijnswetgeving dreigt bij een regionalisering te verschillen naargelang het gewest waar de controles worden uitgevoerd. In Vlaanderen b.v. minder strikt dan in Wallonië of omgekeerd, met alle gevolgen vandien.

Achteruitgang

GAIA vreest dat bij een overheveling naar de gewesten het dierenwelzijn opnieuw volledig in de greep zal komen van landbouw. Als er de voorbije tien jaar inzake dierenwelzijn vooruitgang is geboekt, dan is dat mee te danken aan het feit dat de bevoegdheid sinds 1999 onttrokken is aan landbouw. Adviesorganen zoals de Raad voor Dierenwelzijn, die goed werkt, de Dierentuinencommissie, die adviezen uitbrengt over de normen voor dieren in dierentuinen, en het Deontologisch Comité, dat de bevoegde federale minister adviseert over dierproeven, zijn federaal gestructureerd. Dat geldt ook voor het FAVV, dat bevoegd is voor de controle op de naleving van de dierenwelzijnswetgeving in alle schakels van de voedselketen. Deze structuren regionaliseren is de zaak nodeloos ingewikkeld en onwerkbaar maken. De klok mag niet achteruit gezet worden.

Dierenbelangen niet gediend

In de basisnota van de formateur staat niet vermeld welke belangen met een overheveling van dierenwelzijn naar de gewesten gediend worden, "maar het zijn zeker niet de welzijnsbelangen van de dieren," besluit Michel Vandenbosch.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.