Image
12 augustus 2011

De dierenrechtenorganisatie GAIA kant zich samen met koepelorganisatie Eurogroup for Animals tegen het gedogen van inbreuken op de Europese Richtlijn die gewone legbatterijen verbiedt vanaf 1 januari 2012. Op een parlementaire vraag antwoordde minister voor Dierenwelzijn Laurette Onkelinx dat ze voor bedrijven, die nog niet voldoen aan het verbod, een gedoogbeleid overweegt voor een periode van een half jaar. Dat kan niet, reageren GAIA en Eurogroup for Animals. "De Richtlijn is zeer duidelijk: vanaf 1 januari 2012 mag er geen enkele kip meer in een gewone legbatterij zitten", onderstreept GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "De leghennenhouders hebben 12 jaar gekregen, tijd genoeg om te voldoen aan de wet."

GAIA en Eurogroup for Animals vragen de Europese Commissie om België tot de orde te roepen. De Europese Commissie heeft er bij monde van de bevoegde commissaris voor Consumentenbescherming John Dalli herhaalde keren op gewezen dat er van enig uitstel of uitzondering geen sprake kan zijn.

Onderhoud gevraagd

GAIA en Eurogroup for Animals vragen een dringend onderhoud met minister Onkelinx. Michel Vandenbosch: "De minister heeft blijkbaar goed geluisterd naar de producenten. Als minister voor Dierenwelzijn wordt het hoog tijd dat ze voor het welzijn van de leghennen nu ook bij ons haar oor te luisteren legt."

Tour GAIA voor kippenwelzijn

GAIA, die net zijn Tour de GAIA in tien Belgische steden heeft afgewerkt voor een kooivrije leghennenhouderij, roept de supermarkten op om geen kooieieren meer te verwerken in hun mayonaises, koekjes en pasta's en andere voedingswaren waarvoor eiproducten gebruikt worden. De leghennenhouders die nog niet omgeschakeld zijn, roept GAIA op om over te gaan op kooivrije huisvestingssystemen.