GAIA verontwaardigd over eenzijdig en blind vooringenomen voorstel pro wrede rituele slachtingen

GAIA verontwaardigd over eenzijdig en blind vooringenomen voorstel pro wrede rituele slachtingen

GAIA informeert
10 november 2010

De dierenrechtenorganisatie GAIA is zeer verontwaardigd over het zogenaamde voorstel uit het eindverslag van de Interculturele Dialoog dat het rituele slachten onverdoofd moet kunnen blijven gebeuren. "Van interculturele dialoog is hier totaal geen sprake," reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Met ons heeft niemand van de zogenaamde experten gesproken. Wel getuigt het verslag hier van een volledig eenzijdige, blinde en vooringenomen visie. Als de regering dit voorstel zou aannemen, zal dit gegarandeerd leiden tot een toestand waarin, om onder het mom van godsdienstvrijheid commerciële belangen te dienen, alle runderen, schapen en geiten onverdoofd geslacht worden en bijgevolg onnodig erg lijden." Nu al wordt 92 % van de schapen zonder verdoving geslacht in ons land. GAIA roept de regering op om dit voorstel over rituele slachtingen zeker niet aan te nemen. Dit resultaat van de 'interculturele dialoog' zal helemaal niet leiden tot een betere interculturele verstandhouding, maar alleen tot grotere aversie tegenover bepaalde bevolkingsgroepen.

"Hier wordt totaal voorbij gegaan aan de terechte en wetenschappelijk gefundeerde mening van het gros van de bevolking dat onverdoofd slachten de dieren onaanvaardbaar doet lijden," gaat Michel Vandenbosch verder. Dat de godsdienstvrijheid zou geschonden worden door de wettelijk verplichte verdoving voor het slachten te veralgemenen tot alle slachtingen, inclusief de rituele, is uiterst bediscussieerbaar:

1. Er bestaan verschillende fatwa's die verdoving van de dieren voor het slachten aanvaarden, en wordt verdoving aanvaard door uitgesproken moslimlanden zoals Indonesië en Maleisië

2. Het als halal gecertifieerde schapenvlees dat uit Nieuw-Zeeland wordt ingevoerd in België (meer dan de helft van wat ook door moslims geconsumeerd wordt) komt van dieren die wel degelijk verdoofd werden. Ook wordt vlees van konijnen en pluimvee die in ons land verdoofd worden voor de slacht, als halal gecertifieerd én geconsumeerd door moslims. Er is dus geen uniforme regel of voorschrift ter zake. Wel is het zo dat wat b.v. wel als voorschrift geldt, nl. het verbod dat dieren bestemd voor de slacht elkaar of het slachtmes kunnen zien, in de praktijk hoogst zelden of nooit wordt nageleefd.

3. Het is toch wel heel sterk dat de essentie van een religie zou staan of vallen met het wijzigen van de manier waarop dieren geslacht worden. Het gaat hier niet om een religie die aangevallen wordt, noch over het idee zelf van de rituele slachtingen dat in vraag gesteld of verworpen wordt, noch over het beknotten van de godsdienstvrijheid, wel over de meest adequate manier om dieren lijden te besparen. Bij het voorafgaandelijk verdoven van dieren kunnen alle riten die bij een rituele slachting horen, uitgeoefend worden.

De wetenschappelijk gefundeerde feiten: Dieren die onverdoofd geslacht worden, lijden onnodig erg, want er bestaan adequate bedwelmingstechnieken, die de dieren quasi ogenblikkelijk het bewustzijn doen verliezen en gevoelloos maken voor pijn en angst. Dat is de reden waarom de federale Raad voor Dierenwelzijn de bevoegde minister enkele maanden geleden in een advies heeft aanbevolen verdoving te veralgemenen tot alle slachtingen. De beelden van onverdoofde slachtingen in 11 Belgische slachthuizen die GAIA eind vorig jaar onthulde, spreken boekdelen over het lijden van runderen, schapen en geiten voor rituele doeleinden.

Onder het mom van godsdienstvrijheid wil men hier traditionele gebruiken versterken, die, gemeten aan de kennis van vandaag, niet enkel dieren vermijdbare pijn doen lijden, maar eigenlijk ook in strijd zijn met de geest van b.v. de Islam waar die respect voor dieren voorstaat. Verwerpelijk, vindt GAIA.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.