GAIA en Poule & Poulette bereiken akkoord

GAIA en Poule & Poulette bereiken akkoord

GAIA informeert
10 mei 2019

Na overleg heeft Poule & Poulette beslist om samen te werken om het welzijn van de voor de restaurantketen bestemde vleeskippen te verbeteren. Nu er een akkoord is bereikt, beëindigt GAIA zijn campagne.

Op donderdagavond hadden de directie van Poule & Poulette en GAIA een lang gesprek. Tijdens dit overleg namen beide partijen de tijd om de door GAIA verzamelde beelden te vergelijken met die van de leverancier van de kippenrestaurants. Na een grondige analyse kwamen verschillende discrepanties aan het licht.

Verontschuldigingen
“We hebben ons vergist. Het bedrijf waar we gefilmd hebben, is niet de braadkippenkwekerij waar vleeskippen gehouden worden voor Poule en Poulette. We hebben dus een vergissing begaan", legt Michel Vandenbosch uit. “En dus bieden we aan Poule & Poulette onze verontschuldigingen aan. Hieruit moeten we lessen trekken en nog meer veiligheidssleutels inbouwen. Dat doet evenwel geen enkele afbreuk aan het vreselijke dierenleed dat we hebben vastgesteld in de kippenhouderij waar we filmden. al getuigen de door GAIA gefilmde beelden van de realiteit voor de overgrote meerderheid van de kippen in België, toch biedt GAIA Poule & Poulette natuurlijk zijn verontschuldigingen aan. "De door GAIA gefilmde beelden tonen de schrijnende realiteit voor de overgrote meerderheid van de 300 miljoen vleeskippen die jaarlijks in België gehouden worden. "Het systeem is in die intensieve industriële vleeskippenkwekerijen zowat overal hetzelfde: hypersnelgroeiende monsterkuikens, die van 50 gr uitgroeien tot hun slachtgewicht van 2,2kg, met 17-24/vierkante meter op mekaar, waarbij de poten bezwijken onder het abnormale lichaamsgewicht en dieren verhongeren omdat ze niet meer tot bij het voeder geraken."

Poule & Poulette heeft zich bereid verklaard om samen te werken met GAIA om het welzijn van zijn kippen te verbeteren. GAIA is bereid om de restaurantketen te ondersteunen bij die inspanningen en concrete oplossingen te vinden. Een van de speerpunten voor GAIA is de zogenaamde plofkippen – snelgroeiend ras – te vervangen door trager groeiende rassen, bijvoorbeeld via het Nederlandse label Beter Leven.

"Als Poule & Poulette zich aan zijn beloftes houdt, betekent dat een enorme stap voorwaarts. Als Poule & Poulette zich kan en wil engageren voor meer dierenwelzijn, moeten anderen dat ook kunnen", besluit Michel Vandenbosch.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.