GAIA dient klacht in tegen onverdoofde slachtingen op tijdelijke slachtvloeren in Brussel

GAIA dient klacht in tegen onverdoofde slachtingen op tijdelijke slachtvloeren in Brussel

GAIA informeert
20 september 2015

“Het parket moet deze illegale praktijk verhinderen”

GAIA heeft officieel klacht ingediend bij het Brusselse parket en vraagt een strafonderzoek te openen naar onverdoofde schapenslachtingen op tijdelijke sites in het Brusselse Gewest tijdens het offerfeest. “Deze praktijk is volkomen onwettig”, verklaart GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “En toch laat Brussels staatssecretaris van Dierenwelzijn Bianca Debaets dit toe. Meer nog, de Brusselse regering maakte dit jaar 124.000 euro vrij voor de inrichting van tijdelijke slachtvloeren. Brussel subsidieert dus dierenleed en helpt mee misdrijven te organiseren. Onaanvaardbaar. Het parket moet deze illegale praktijk verhinderen.”

Met zijn klacht wil GAIA in eerste instantie verhinderen dat er onverdoofd ritueel geslacht kan worden in de tijdelijke inrichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die zich op minstens drie locaties zullen bevinden. “Het is volkomen onwettig om zulke slachtingen uit te voeren buiten de erkende slachthuizen”, aldus Johan Verstraeten, de advocaat van GAIA. “Dat bepaalt de Europese slachtverordening. Ook afgelopen week nog oordeelde de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel – in de kortgedingprocedure die een reeks moslimorganisaties had aangespannen tegen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts – dat enkel erkende slachthuizen de bescherming van de hygiëne en de volksgezondheid kunnen garanderen, en dat het verboden is om onverdoofde rituele slachtingen uit te voeren buiten de erkende slachthuizen.”

Dat wordt uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in haar advies van 11 juni 2015 aan Brussels staatssecretaris van Dierenwelzijn Bianca Debaets. “Als mevrouw Debaets dat allemaal naast zich neerlegt, helpt ze dus misdrijven te organiseren”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Het staat ook vast dat ze dierenleed subsidieert, aangezien de Brusselse regering dit jaar liefst 124.000 euro vrijmaakte voor de inrichting van tijdelijke slachtvloeren voor onverdoofde slachtingen. Een laks en falend beleid, waar de dieren het slachtoffer van worden. Onaanvaardbaar! In onze strafklacht verwijzen we dan ook uitdrukkelijk naar de verantwoordelijkheid van de Brusselse regering, en meer bepaald van Bianca Debaets.”

Brief aan de moslims

GAIA verspreidt de komende dagen een verduidelijkende brief (zie hieronder) onder de Belgische moslims. “Onze campagnes zijn niet gericht tegen religieuze tradities, maar wel tegen het dierenleed dat daarmee gepaard gaat”, licht Michel Vandenbosch toe. “Alle Vlaamse en Waalse dierenartsenverenigingen, net als de federatie van Europese dierenartsen, zijn het met GAIA eens dat het onverdoofd slachten van dieren in alle omstandigheden pijn en lijden veroorzaakt en onaanvaardbaar is.”

Als dieren worden geslacht voor vlees, moet dat volgens GAIA altijd en overal onder verdoving moeten gebeuren, ook in de erkende slachthuizen. Elektronarcose bijvoorbeeld is een omkeerbare verdovingsmethode die ook perfect compatibel is met de islam. “Kortom, voor GAIA is en blijft dierenwelzijn de essentie”, besluit Michel Vandenbosch. “Ons gaat het alleen om het voorkomen van vermijdbaar dierenleed en het naleven van de regelgeving. Dat hoort zo in een rechtsstaat, zowel voor de overheden als voor de burgers van het land.”

Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.