Image
Mouton dans la prairie
Vanochtend heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak gedaan die het Waalse en Vlaamse verbod op onverdoofd slachten bekrachtigt. Deze uitspraak sluit aan bij de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die stellen dat het verbod op onverdoofd slachten proportioneel is en een legitiem doel nastreeft: het waarborgen van dierenwelzijn. GAIA is verheugd over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en wil nu druk uitoefenen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om eindelijk de beslissingen van de verschillende rechtbanken na te leven.
13 februari 2024

In zijn uitspraak oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem dat er geen sprake is van een schending van het recht op vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie.

Voor GAIA is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dan ook uitstekend nieuws, omdat het bevestigt dat de Vlaamse en Waalse verboden geen onrechtmatige beperking van de vrijheid van godsdienst vormen.

 

“Vandaag is een van de mooiste dagen in mijn veertigjarige strijd voor de dieren”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op het arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens dat na het Hof van Justitie van de EU en ons Belgisch Grondwettelijk Hof op zijn beurt oordeelt dat de Vlaamse en Waalse verboden op onverdoofd slachten zonder uitzondering voor religieuze gebruiken het recht op godsdienstvrijheid niet schendt en niet discrimineert. “Sinds 1995 voert GAIA campagne voor een verbod op onverdoofd slachten. We kregen gelijk van de hoogste gerechtshoven. Nu zetten we de strijd voort in het Brussels Gewest dat geen enkele ernstige reden meer heeft om een verbod niet in te voeren.”

Michel Vandenbosch
Voorzitter van GAIA

GAIA roept het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op om zich te schikken naar de verschillende gerechtelijke uitspraken en het onverdoofd slachten eindelijk te verbieden, enkel en alleen in het belang van de dieren.

 

In Vlaanderen is het verbod op onverdoofd slachten in januari 2019 van kracht geworden. In Wallonië is een gelijkaardig verbod van kracht sinds september 2019. Alleen het Brusselse gewest blijft de praktijk toestaan. In de slachthuizen van Anderlecht worden dus nog elke dag honderden dieren zonder verdoving geslacht. Bovendien ondergaan elk jaar op het Offerfeest enkele duizenden schapen hetzelfde lot.

 

Het slachten zonder verdoving stelt de dieren bloot aan ernstig en langdurig lijden, dat in sommige gevallen tot 12 minuten kan duren. Alle Belgische en Europese dierenartsenverenigingen zijn hier ondubbelzinnig over en vinden onverdoofd slachten onaanvaardbaar voor het dierenwelzijn.