Image
kat
GAIA vreest dat meer en meer mensen hun dieren een noodzakelijke veterinaire behandeling zullen onthouden door de stijgende kosten van deze zorgen en hun eigen levensonderhoud. Daarom vragen we de federale regering om voor deze kosten en die van huisdiervoeding een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% toe te passen. Een BTW verlaging van deze kosten zal niet alleen de huisdiereneigenaars en hun dieren ten goede komen maar ook de asielen bij wie het water aan de lippen staat.
3 juli 2023

GAIA schreef alle leden van de federale regering aan om werk te maken van deze BTW verlaging.

Een eerste reactie kwam van Vice-eersteminister Vincent Van Quickenborne:

Het klopt dat de kosten voor het (onder)houden van een huisdier gestegen zijn. We mogen echter niet voorbijgaan aan het feit dat het houden van huisdieren een bewuste keuze is van mensen. Bovendien zijn ook de lonen gestegen door de automatische indexering en België is op die manier zelfs één van de landen waar de koopkracht gestegen is … In die optiek lijkt het ons niet het meest efficiënt om een verlaagd tarief in te voeren voor dierenvoeding en de verzorging van huisdieren.
Naast het bovenstaande blijkt immers dat het grootste deel van de btw-verlaging terechtkomt bij de dienstverleners of de productaanbieders. De houders van huisdieren zullen daarom slechts een zeer kleine daling in de kosten ervaren, terwijl dit wel een zware budgettaire kost meebrengt voor de federale regering.
Op basis van het bovenstaande kunnen wij daarom niet ingaan op uw vraag om een btw-verlaging te steunen.”

De minister gaat hier voorbij aan de kern van de zaak er is namelijk een juridische verantwoording voor de verlaging van het btw-tarief op huisdiervoeding, dat staat expliciet vermeld in de btw-richtlijn. “Levensmiddelen (…) voor (…) dierlijke consumptie” staan immers op de lijst van goederen en diensten waarvoor de EU-lidstaten een verlaagd btw-tarief mogen invoeren.


Een enquête van Ipsos (2020) gaf aan dat 1 op de 5 baasjes van een niet-gesteriliseerde kat, dit dier wel zou laten steriliseren als de prijs van de ingreep goedkoper zou zijn, conclusies die waarschijnlijk ook gelden voor andere veterinaire ingrepen.


GAIA is bezorgd dat deze wettelijke verplichting door sommige katteneigenaren niet voldoende zal worden nageleefd door een gebrek aan financiële draagkracht. Deze draagkracht zal, gezien de stijgende kosten voor de Belgische gezinnen nog meer precair worden.