Image
Animaux dans la Constitution
De Grondwetscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de opname van dieren in de Grondwet unaniem, met 3 onthoudingen goedgekeurd. GAIA is verheugd over deze stemming, die de laatste stap is voordat het voorstel tot Grondwetswijziging naar de plenaire vergadering gaat.
20 maart 2024

Laatste etappe

 

Vandaag heeft de meerderheid van grondwetscommissieleden van de Kamer van volks-vertegenwoordigers ​ (12 voor en 3 onthoudingen) het voorstel goedgekeurd om dieren grondwettelijke bescherming te bieden en hen te erkennen als wezens met gevoel.

Officieel luidt de aanvulling van Artikel 7bis van de Grondwet als volgt: “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.”

12 volksvertegenwoordigers stemden voor het ontwerp en 3 onthielden zich. 
Stemden voor: Mathieu Bihet (MR), Kristof Calvo (Groen-Ecolo), Barbara Creemers (Groen-Ecolo), Pieter De Spiegeleer (VB), Joris De Vriendt (VB), Sophie De Wit (N-VA), Claire Hugon (Groen-Ecolo), Sander Loones (N-VA), Özlem Özen (PS), Wim Van der Donckt (N-VA), Marco Van Hees (PVDA-PTB), Kris Verduyckt (Vooruit) en Sophie Wilmès (MR). Onthielden zich: Servais Verherstraeten (cd&v), Patrick Dewael (Open Vld) en Hervé Rigot (PS).

 

Het voorstel om Artikel 7bis van de Grondwet te herzien, dat in november vorig jaar door de Senaat al werd goedgekeurd, zal nu in de plenaire vergadering in stemming worden gebracht. De Kamer zal net als in de Senaat met een tweederde meerderheid vóór moeten stemmen om de opname van dieren in de Grondwet te verankeren.

 

Lange strijd

 

GAIA voert al sinds 2016 campagne voor het opnemen van dieren in de Grondwet. Het objectief om dieren grondwettelijke bescherming te geven, wordt gedeeld door de overgrote meerderheid van de Belgen: uit een IPSOS-enquête van februari 2023 is 86% van hen van mening dat dieren in de Grondwet moeten worden opgenomen.

Net als de publieke opinie zijn ook de experten die tijdens het wetgevend proces door parlementsleden en senatoren werden gehoord of wiens advies werd gevraagd, positief. Ongeveer 30 van de om en bij de  40 ingewonnen adviezen steunden het voorstel.

Het lijdt geen twijfel dat dieren  opnemen in de Grondwet een legitiem antwoord is op de breed gedragen maatschappelijke vraag naar een steeds betere bescherming van dieren in onze samenleving. GAIA is daarom tevreden dat het voorstel door de bevoegde commissie is goedgekeurd. We roepen alle kamerleden op om het betrokken wetsvoorstel ook te steunen tijdens de stemming in de plenaire vergadering, die over enkele  weken zal plaatsvinden.

Michel Vandenbosch
Voorzitter - GAIA