Image
image cp nl
Brussel, dinsdag 9 april 2024 – Vandaag besloten meerdere parlementsleden om de Brusselse Codex Dierenwelzijn rechtstreeks bij het parlement in te dienen. Daarmee willen ze de blokkade van de regering omzeilen. GAIA roept de meerderheid op om hun steun uit te spreken voor de nieuwe Codex en vraagt de PS met aandrang het parlementaire proces niet langer te dwarsbomen.
9 april 2024

Als reactie op de blokkade van de PS, die de bespreking en goedkeuring van het ontwerp van de Brusselse Dierenwelzijnscodex tegenhoudt uit vrees voor een amendement, dat onverdoofd slachten zou verbieden, hebben parlementsleden Cieltje Van Achter (N-VA), Bianca Debaets (CD&V), Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), Aurélie Czekalski (MR) en Julien Uyttendaele (PS) de Codex vandaag rechtstreeks bij het parlement ingediend. 

GAIA roept de meerderheidspartijen Groen, OpenVld, Vooruit, Ecolo en DéFI dan ook op om hun beloften na te komen en voor de tekst te stemmen. Deze partijen hebben onlangs immers verklaard het eens te zijn met de in het ontwerp opgenomen bepalingen en achter een verbod op onverdoofd slachten te staan. Daarnaast eist GAIA dat de PS stopt met de belemmering van dit dossier en niet probeert te voorkomen dat de Codex op de parlementaire agenda wordt geplaatst. 

Voor ons is de strijd nog lang niet gestreden. Deze parlementaire actie is dan ook de laatste kans op een aanname van de Codex Dierenwelzijn. Nu is het aan de Brusselse politici om hun verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen in het belang van de dieren én de burgers.

Ann De Greef
Directrice GAIA

Net als het in de regering besproken ontwerp bevat de bij het parlement ingediende Codex geen bepaling, die onverdoofd slachten verbiedt.