Beter leven voor kermispony's

Beter leven voor kermispony's

GAIA informeert
02 februari 2012

Dierenrechtenorganisatie GAIA vindt het advies van de Raad voor Dierenwelzijn over kermispony's een stap vooruit. "Maar," zegt GAIA-directeur Ann De Greef, die deel uitmaakte van de werkgroep die het advies uitwerkte, "de praktijk zal moeten uitwijzen of dit voldoende is om het ponywelzijn te garanderen." Het advies kwam er op vraag van minister Onkelinx, bevoegd voor dierenwelzijn. Aanleiding waren de klachten die de minister ontving over de slechte omstandigheden waarin de pony's op kermissen gehouden worden. Duidelijke normen met betrekking tot de diameter van de piste, bodembedekking, uitrusting, huisvesting tijdens de periode van inactiviteit en over welke dieren mogen ingezet worden, moeten mistoestanden uitsluiten. Behalve GAIA zetelden in de werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn vertegenwoordigers van de Blauwe Wereldketen en Animaux en Peril, afgevaardigden van de kermisponyhouders, dierenartsen en paardengedragswetenschappers. Het is de bedoeling dat het advies in een wet wordt omgezet.

Gedaan met opsluiting in donkere vrachtwagen

Het belangrijkste voor GAIA is dat het advies komaf maakt met het opsluiten van de pony's in donkere vrachtwagens, waarin de dieren veel te weinig ruimte hebben. Het is onaanvaardbaar dat de dieren de hele nacht in die omstandigheden opgesloten worden. Slechts indien elke pony 9 m2 ruimte krijgt, met een zijde van min. 2 keer de schofthoogte van de pony en een boxhoogte van min. 3 m en een ruim uitzicht heeft over de buitenomgeving mogen ze tijdens inactieve periodes op de transportwagen gehouden worden. De dieren mogen niet alleen gehouden worden. Maar het advies vermeldt ook dat de pony's het best op een wei gehouden worden tijdens hun inactieve periodes.

Verboden

De kermisponyhouders krijgen 3 jaar de tijd om de nodige aanpassingen conform het advies door te voeren. GAIA blijft er hoe dan ook bij de gemeenten op aandringen het voorbeeld van Antwerpen, Gent en Bredene te volgen, die geen kermispony's meer toelaten.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.