Image
28 juli 2016

Weight Watchers en Aldi in België hebben ons recent op de hoogte gebracht van hun beslissing om niet langer kooieieren te gebruiken in hun eigen producten. Beide bedrijven zullen enkel nog scharrel- of vrije uitloopeieren gebruiken na beëindiging van de huidige contracten, en dit vanaf 2019 en 2020 respectievelijk.

Deze beslissing van Weight Watchers en Aldi, die na overleg met GAIA genomen werd, sluit perfect aan bij de vraag van de consument om dierenwelzijn ter harte te nemen. De omschakeling is nog niet voor morgen maar in de bedrijfswereld is een snelle ommekeer niet altijd mogelijk omwille van de langetermijnafspraken met leveranciers.

Onze strijd is nog lang niet gestreden!

Ongeveer één derde van alle Belgische legkippen slijt hun leven in kleine kooien. Daardoor kunnen ze zelf niet voorzien in hun basisbehoeften. Alhoewel geen enkele Belgische supermarktketen vandaag nog verse kooieieren verkoopt, worden deze eieren nog wel massaal gebruikt in afgewerkte producten van voedingsbedrijven en restaurants, zoals in koekjes, deegwaren, desserten en voorbereide schotels. GAIA dringt er bij deze bedrijven op aan om kooieieren zo snel mogelijk te vervangen door diervriendelijkere alternatieven (scharrel- of vrije uitloopeieren).

In afwachting van het definitieve einde van de kooiei-tijd, kan de consument de resterende bedrijven blijven aanmoedigen om zo spoedig mogelijk de nodige stappen te zetten.

(photo : Marji Beach/flickr)