Vruchtbaar overleg over zomerganzen in Rivierenhof

Vruchtbaar overleg over zomerganzen in Rivierenhof

GAIA informeert
18 juli 2014

Een afvangst van de zomerganzen in het Rivierenhof heeft heel wat reacties en vragen doen ontstaan zowel bij de pers als bij verontruste omwonenden en parkbezoekers, en bij GAIA. Tijdens een overleg op 15 juli tussen vertegenwoordigers van het project RINSE, gedeputeerden Rik Röttger en Luk Lemmens en GAIA werd de afvangst gekaderd en een aantal misverstanden rechtgezet. Er zal in de toekomst meer overlegd worden, ook met Nederlandse experten.

Eind juni werd een groep zomerganzen afgevangen in het Rivierenhof in het kader van het Europese RINSE-project. 'Zomerganzen' zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer blijven om in het wild te broeden. Voorbeelden zijn de Canadese gans en de Nijlgans. Ook ontsnapte gedomesticeerde ganzen worden bij de zomerganzen gerekend. Het aantal zomerganzen is de voorbije 20 jaar enorm toegenomen. Dat leidt op bepaalde plekken tot economische en ecologische schade. Ze grazen aan landbouwgewassen, net in het groeiseizoen, of brengen schade toe aan teelten door vertrappeling of vervuiling met uitwerpselen. De uitwerpselen leveren soms ook problemen op voor de volksgezondheid in het kader van de melkproductie. Daarnaast ondervinden recreatiedomeinen grote hinder door vervuiling van (zwem)water, ligweiden,... Maar ook kwetsbare planten en vegetaties in natuurgebieden kunnen veel schade ondervinden.

Efficiënt én diervriendelijk

Gedeputeerde Rik Röttger is tevreden: "De afvangst van de zomerganzen was weloverwogen. Het kaderde in het Europese RINSE-project dat in Vlaanderen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse overheid, RATO vzw en Inagro vzw. In samenspraak met deze partners werd beslist om het lopende onderzoek naar welke beheersmaatregelen het meest efficiënt én diervriendelijk zijn om de zomerganzenpopulaties te beheersen naar de toekomst toe in overleg met experten als GAIA verder uit te bouwen. We kijken hiervoor ook onder meer naar experten uit Nederland waar de problematiek van de zomerganzen ook speelt. Gezien het grensoverschrijdend karakter van de zomerganzenproblematiek lijkt het ons aangewezen om het dossier ter harte te nemen binnen de schoot van de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)."

Gedeputeerde Luk Lemmens vult aan: "Een bovenlokale aanpak is noodzakelijk. Na de zomervakantie willen we samen met de andere provincies bekijken hoe we dit best gezamenlijk aanpakken. Door de zesde staatshervorming is dierenwelzijn nu ook een Vlaamse bevoegdheid en kunnen we samen met de nieuwe minister van dierenwelzijn werk maken van een overkoepelende aanpak. Hier willen we zeker ook de mensen en de expertise van GAIA voor inschakelen."

Ook voorzitter van GAIA, Michel Vandenbosch was blij dat het overleg heeft plaatsgevonden: "Het is zeker positief dat de gedeputeerden voor dierenwelzijn en voor leefmilieu GAIA hierbij willen betrekken en de problematiek grensoverschrijdend willen aanpakken. Waar zich problemen voordoen en om problemen te voorkomen moeten efficiënte én ethisch verantwoorde oplossingen gevonden worden om te vermijden dat gezonde dieren gedood worden en waar de burger, die bekommerd is om het wel en wee van de ganzen, achter kan staan. Dat is de uitdaging."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.