Image
goat
Brussel, 9 mei 2024 -  GAIA verwelkomt de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn, die vandaag in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Deze Codex Dierenwelzijn is verre van volmaakt, maar boekt onmiskenbaar een belangrijke vooruitgang.”
8 mei 2024

Deze finale goedkeuring van de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op initiatief van de minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA is een onmiskenbare vooruitgang voor het dierenwelzijn in Vlaanderen. Behalve de reeds bestaande verboden en regelgeving bevat deze codex belangrijke nieuwigheden, waarvoor GAIA jarenlang heeft gepleit en campagne gevoerd. De codex scherpt een aantal regels aan en bevat diverse nieuwe bepalingen. 

Nieuwe bepalingen voor meer dierenwelzijn

 1. Verbod op alle kooisystemen voor legkippen, met een overgangsperiode tot 2036.
 2. Verplichte beschutting voor alle dieren tegen 2029.
 3. Algemeen verbod op thuisslachtingen van varkens, geiten en schapen.
 4. Verbod op dierenmarkten, met enkele uitzonderingen.
 5. Verplichte dierenpolitie in elke politiezone.
 6. Verbod op het doden van dieren voor folkloristische praktijken/evenementen.
 7. Verbod op wrede lijmvallen ter bestrijding van zogenaamd schadelijke dieren.
 8. Standstill principe: wet- en regelgeving mag niet achteruit gaan.
 9. Dieren erkend  als levende wezens met gevoel en intrinsieke waarde.
 10. Verbod op het kweken van vechthanen voor hanengevechten.
 11. Specifiek statuut voor opvangcentra voor uitheemse en wilde dieren.

Ontbrekende en afgezwakte maatregelen

Hoewel deze punten een serieuze verbetering impliceert voor vele dieren, zijn er ook belangrijke tekortkomingen. Sommige maatregelen hebben een te lange overgangsperiode, terwijl er aan andere uitzonderingen werden toegevoegd, wat afbreuk doet aan hun effectiviteit. 

Een voorbeeld hiervan is de afzwakking van het verbod op de verkoop van levende dieren op markten, die de Vlaamse Regering besliste nadat bepaalde lokale besturen druk hadden uitgeoefend. GAIA pleit voor een volledige afschaffing van de verkoop van levende dieren op markten, aangezien dit in elk geval en ongeacht de frequentie van deze markten een slechte invloed heeft op het welzijn en de gezondheid van dieren (risico op impulsaankopen, verspreiding van besmettelijke ziekten, slechte huisvesting en stressvolle transportomstandigheden voor de nog te verkopen dieren). Recent verbood het Brussels Parlement dieren op markten.

Ook het principieel verbod op het doden van ééndagskuikens werd zodanig afgezwakt, dat er in de praktijk quasi nog geen sprake is van een effectief verbod. De Vlaamse Regering bepaalt wanneer het verbod in voege treedt. GAIA dringt daarom alvast bij de volgende regering aan op de invoering van een effectief verbod. De techniek om het geslacht van een kuiken in het ei te bepalen staat reeds voldoende op punt. Nu reeds kan men de dieronwaardige verspilling vanb miljoenen weerloze wezens voorkomen.

Ten slotte ontbreekt een echt uitdoofbeleid voor de dolfijnen van het Brugse Boudewijn Seapark. Het is onredelijk om pas na een eerste evaluatie in 2037 over het lot van de zes dolfijnen, die er vandaag nog verblijven, te beslissen. Ze verdienen een snellere overzetting naar een geschikt opvangcentrum, zoals het Griekse zeereservaat in een baai op het eiland Lipsi, waar ze voor de rest van hun dagen in semi-vrijheid kunnen doorbrengen.  

Eerder dit voorjaar heeft de wereldbefaamde biologe, antropologe en VN-vredesambassadeur, Dr. Jane Goodall, zich in een videoboodschap en open brief gericht tot de Vlaamse parlementsleden. In haar oproep tegen het houden van walvisachtigen in gevangenschap, pleitte ze voor een uitfasering van het houden van dolfijnen in het Brugse dolfinarium.

Vlaamse codex

Gerelateerde nieuwsitems