Veel parlementaire belangstelling voor beleidsnota Dierenwelzijn Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Veel parlementaire belangstelling voor beleidsnota Dierenwelzijn Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GAIA informeert
18 november 2014

Vanmorgen woonde GAIA de zitting bij van de Leefmilieucommissie van het Brusselse parlement, waar staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) haar beleidsnota Dierenwelzijn voorstelde.

Zo zal de staatssecretaris conform het regeerakkoord het kweken van pelsdieren voor bont verbieden en wil ze geleidelijk een einde maken aan proeven op apen. Ze wil ook het accent leggen op de kattensterilisatie om in nauwe samenwerking met de Brusselse gemeenten de overpopulatie katten in te dijken en de dumping in asielen tegen te gaan. Ze onderstreepte tevens haar intentie om samen te werken met de dierenorganisaties die in Brussel actief zijn. Bovendien gaf ze vaagweg aan dat ze de Europese wetgeving wil doen naleven en die laat onverdoofd slachten enkel toe in slachthuizen, niet op tijdelijke slachtvloeren. Ze wil de duivenoverlast diervriendelijk aanpakken, waarvoor ze contraceptieve duiventillen vooropstelt. Daarenboven wil ze diervriendelijke producten invoeren in de collectieve keukens. En er zal een Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht worden.

Verschillende commissieleden hadden een hele reeks vragen in petto voor staatssecretaris Debaets, die geïnterpelleerd werd door Annemie Maes (Groen), Anne Charlotte d'Ursel (MR), Mahinur Ozdemir (cdH), Khadija Zamouri (Open VLD), Barbara d'Ursel de Lobkowicz (FDF) en Ahmed El Ktibi (PS).

GAIA is redelijk tevreden over de beleidsnota maar betreurt dat de uitvoering van de laatste fase van het zogenaamde kattenplan dat de verplichte sterilisatie van huiskatten voorziet en waar het regeerakkoord nochtans naar verwijst, niet vermeld wordt. De nota is ook niet duidelijk genoeg over de kwestie van het onverdoofd slachten en mist in dat verband ambitie. Evenmin is er sprake van de oprichting van een Centrum voor Alternatieven inzake dierproeven, zoals een wet uit 2009 nochtans oplegt. Tenslotte lijkt het jaarlijks budget waarover de staatssecretaris beschikt niet voldoende. Meer bepaald kreeg de staatssecretaris ook daarover vragen van commissieleden. GAIA hoopt dan ook dat het beleid van de staatssecretaris in de loop van de legislatuur kan bijgestuurd en versterkt worden in het belang van het dierenwelzijn.

Desondanks wenst GAIA de staatssecretaris veel succes en kijken we uit naar een constructieve en vruchtbare samenwerking om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een van de diervriendelijkste regio's van de Europese Unie te maken.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.