Image
supermarkten
13 december 2022

Om het dierenwelzijn te vergroten probeert GAIA niet enkel invloed op de politiek uit te oefenen, om bijvoorbeeld nieuwe wetten en verboden in te voeren. Eveneens proberen we de supermarktketens te overtuigen om maatregelen te nemen die het dierenwelzijn doen toenemen - een enorme hefboom. Door overeenkomsten te sluiten met de supermarktketens kunnen we de omstandigheden waarin tienduizenden leven verbeteren. En die kans laat GAIA niet na.

Twee jaar geleden publiceerden we een eerste algemene evaluatie van de sector. Hieronder vindt u de update daarvan. In de update wordt ook het verhakselen en vergassen van kuikens opgenomen, wat jammer genoeg gebeurt in de eierindustrie. Via een nieuwe technologie (laserscanning van het ei) kan dit verhakselen en vergassen van kuikens nu vermeden worden.

 De slechtste leerling van twee jaar geleden, CORA, heeft deze keer de vragenlijst niet ingevuld.

Hier zijn de resultaten die we tot nu toe wél ontvingen:

signalétique

(1) Verkoopt überhaupt geen paardenvlees

(2) De in België vervaardigde verwerkte producten van Carrefour bevatten uitsluitend eieren van kippen met vrije uitloop en geen kooieieren. Voor in Frankrijk vervaardigde Carrefour-producten heeft Carrefour Frankrijk zich ertoe verbonden tegen 2025 eieren van kippen met vrije uitloop gebruiken en geen kooieieren meer.

(3) Verkoopt konijnenvlees met het Beter Leven keurmerk, wat iets beter is qua dierenwelzijn dan parkkonijnen.

(4) Bij Cru (Colruyt Group) worden wel nog levende kreeften verkocht.

(5) In tegenstelling tot de bepalingen van het BCC wordt de verbintenis enkel toegepast voor verse en diepvriesproducten.

(6) Het BCC is ook van toepassing op verwerkte kip en kipproducten.

(7) Een deel van het assortiment voldoet aan dit criterium: Rondeel voor Albert Heijn, Bioplanet voor Colruyt en Respeggt voor Jumbo.

 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de situatie twee jaar geleden zijn de volgende:

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de situatie twee jaar geleden zijn de volgende:

- Albert Heijn is de beste leerling van de klas nu de supermarkt het BCC ondertekende en ook meer oog heeft voor de omstandigheden waarin kalkoenen leven.

 

- Carrefour heeft een inhaalslag gemaakt door de situatie van legkippen te verbeteren en het BCC te ondertekenen.

 

- Colruyt, Delhaize en Lidl hebben hun positie licht verbeterd door het BCC gedeeltelijk te ondertekenen.

 

- Albert Heijn, Colruyt en Jumbo waren de eersten die een assortiment eieren op de markt brachten uit een industrie waarin geen kuikens verhakseld werden.