Stekeblinde Bert Anciaux ontwaakt maar niet uit zijn verdoving

Stekeblinde Bert Anciaux ontwaakt maar niet uit zijn verdoving

GAIA informeert
07 juli 2016

Bert Anciaux kan het niet laten. In een opiniestuk in Knack omtrent het advies van de Raad van State over onverdoofd slachten vindt Anciaux dat dankzij de Raad van State “mogelijk de rust terugkomt in het debat om zonder dwang een belangrijke stap voorwaarts te zetten. (…) Want, meent Anciaux, “evolutie afdwingen met het mes op de keel is niet echt bevorderlijk.” De reactie van GAIA: de spreekbuizen van moslims en orthodoxe joden reageerden steeds ontroerend eensgezind als verdoving ter sprake kwam: NJET! NJET! NJET!

Ze kregen kansen bij de vleet om te tonen dat het dierenwelzijn ernstig nemen, meer is dan lippendienst bewijzen, maar ze blijven verdoving verwerpen. Wat baat een uil een bril als hij toch niet zien wil! Zonder verdoving wettelijk te verplichten, komt het er nooit van en blijven honderdduizenden schapen en runderen vreselijk lijden. Is Anciaux dan zo naïef?

“De moslimgemeenschap wenst echt stappen vooruit te zetten naar meer dierenwelzijn,” beweert Anciaux. Werkelijk? Welke stappen en wanneer? Anciaux: “Technieken zoals post-cut stunning (verdoving onmiddellijk na het slachten) en omkeerbare verdoving voor het slachten moeten ernstig en dringend onderzocht worden.” Is al gebeurd, mijnheer Anciaux. Maar de godsdienstfanatici, die zeggen alle moslims te vertegenwoordigen, zeggen steeds weer NJET! NJET! NJET! tegen efficiënte en reversibele elektronarcose, die vermijdbaar dierenleed voorkomt!

“GAIA liet weten met dit voorstel te kunnen leven.” Welk voorstel, mijnheer Anciaux? Noch de moslims noch de orthodoxe joden hebben ooit enig ernstig voorstel gedaan, tenzij om alles bij het oude te laten. De moslimvertegenwoordigers willen zelfs de bestaande wetgeving omzeilen en overtreden, niet zelden met instemming en steun van lokale overheden. “Bij islam is het de absolute plicht alle levende schepsels te respecteren en te eren.” In theorie, misschien. De praktijk is heel anders. “Het advies van de Raad van State is bijzonder wijs.” Bert Anciaux is een van de weinigen, die deze mening zijn toegedaan.

Anciaux kan het ook niet laten N-VA en minister van Dierenwelzijn Ben Weyts te schofferen: “N-VA is slechts uit op het ontnemen van alle rechten van de moslim- of joodse gemeenschap.” Pro N-VA of niet, dit is doldwaze praat, een serieuze politicus onwaardig, temeer daar één van de decreetvoorstellen in kwestie ingediend werd door Hermes Sanctorum van Groen. Anciaux ziet spoken: “Dierenrechten inroepen om mensenrechten te ontzeggen, is al te doorzichtig.” En wetenschappelijk aangetoond dierenleed in stand houden om stemmen binnen te rijven van irrationele godsdienstfanatici, die blijven steken in de 7de eeuw of nog vroeger, is dat niet doorzichtig? Verder: “De minister van Dierenwelzijn geeft de jacht op dieren meer vrijheid.” Maar het is CD&V-minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege, die voor de jachtwetgeving bevoegd is, niet Ben Weyts!

Het orakel Anciaux, niet gehinderd door kennis van zaken, moet zich vooral beter informeren. Nu laat hij een zeer ongeloofwaardige indruk na.

Michel Vandenbosch is voorzitter van de dierenrechtenorganisatie GAIA.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.