Slachthuis Tielt morgen weer open: GAIA en Animal Rights eisen absolute openheid over inhoud actieplan

Slachthuis Tielt morgen weer open: GAIA en Animal Rights eisen absolute openheid over inhoud actieplan

GAIA informeert
05 april 2017

De dierenrechtenorganisaties GAIA en Animal Rights nemen kennis van de aankondiging dat het varkensslachthuis in Tielt morgen de activiteiten opnieuw hervat. Dat besliste de Vlaamse overheid naar verluid op basis van een actieplan dat door de slachthuisverantwoordelijken is voorgelegd. Over de inhoud van dat actieplan is evenwel “nog niets bekend”.

GAIA en Animal Rights vragen aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, volledige openheid over de maatregelen die het slachthuis genomen heeft om herhaling van de afschuwwekkende varkensmishandelingen te voorkomen. "Daar heeft de hele bevolking recht op”, reageren GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas eensgezind. "Het gaat hier immers niet om incidentele gevallen maar over structurele wanpraktijken en die vergen structurele maatregelen", klinkt het bij Animal Rights en GAIA.

“Eerst zien en dan geloven”, onderstreept Michel Vandenbosch. “Gelet op de heersende mentaliteit van laksheid in dat slachthuis, heb ik er maar weinig vertrouwen in dat de bedrijfsleiding het dierenwelzijn werkelijk ter harte zal nemen.” “Gezien de plannen om de slachtcapaciteit uit te breiden met één miljoen dieren extra waarbij er om de zes seconden een dier zal geslacht worden, is het dierenwelzijn ons inziens verre van verzekerd”, vult Nadine Lucas aan.

Een en ander belet echter niet dat de daders van de mishandelingen en de verantwoordelijken voor de aan het licht gebrachte wreedheden hun verdiende straf niet mogen ontlopen. Daarom precies dienden GAIA en Animal Rights klacht in bij het parket van Brugge.

Update 05/04/2017 17:07

“Maatregelen actieplan nauwelijks meer dan wat wettelijk vereist is”

GAIA en Animal Rights betreuren dat hetgeen intussen bekend raakte over de inhoud van het actieplan van het varkenslachthuis in Tielt op nauwelijks meer duidt dan op wat de wet oplegt.

Beide dierenrechtenorganisaties vrezen dat hiermee het fundamenteel probleem van normvervaging en heersende bedrijfscultuur van laksheid niet aangepakt wordt, laat staan opgelost.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.