Image
senaat
Tijdens de plenaire zitting heeft de Senaat gestemd voor het opnemen van dieren in de Grondwet. Een belangrijke overwinning voor GAIA, ook al is het parlementaire werk nog niet helemaal afgerond.
24 november 2023

Brussel, vrijdag 24 november - Zopas heeft de Senaat tijdens de plenaire zitting gestemd voor het opnemen van dieren in de Grondwet, het hoogste rechtskader van het land. Een belangrijke overwinning voor GAIA, ook al is het parlementaire werk nog niet helemaal afgerond. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet om dieren een grondwettelijk statuut te geven, moet nu nog naar de Kamer. 

 

Vandaag keurde de Senaat de voorgestelde herziening van artikel 7bis van de Grondwet met de vereiste tweederdemeerderheid in beide taalgroepen goed.

 

Beschermd en erkend als wezens met gevoel

Het goedgekeurde voorstel luidt als volgt:"Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.

 

In commissie goedgekeurd op 6 oktober

​Ingediend door Bert Anciaux (Vooruit), Fourat Ben Chikha (Écolo-Groen), Julien Uyttendaele (PS), France Masai (Écolo-Groen), Jean-Frédéric Eerdekens (PS), Ludwig Vandenhove (Vooruit), Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), Philippe Dodrimont (MR), Stephanie D'Hose (Open VLD) en Rik Daems (Open VLD) werd dit politiek breed gedragen wetsvoorstel eerder op 6 oktober goedgekeurd door de bevoegde Commissie Institutionele Hervormingen. 

 

Hoger in de juridische hiërarchie

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch:

"Sinds 2016 voert GAIA campagne voor de grondwettelijke bescherming van dieren. De Grondwet legt vast wat in de maatschappij echt belangrijk gevonden wordt. De Grondwet is fundamenteel in onze rechtsstaat. Door dieren een  grondwettelijke status te geven als levende wezens met gevoel die de relevante overheidsniveaus moeten bescherming  krijgen, geeft dit dieren weliswaar geen grondrechten maar worden ze juridisch belangrijker en meer naar waarde geschat. Dieren klimmen hogerop in de juridische hiërarchie."

Wens vervuld

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch:

"Deze Grondwettelijke bescherming verplicht de federale en gewestelijke overheidsniveaus  in het kader van hun bevoegdheden dieren als wezens met gevoel te erkennen en als zodanig te beschermen. Ik ben dan ook tevreden dat de wens van de grote meerderheid van de Belgen, die de grondwettelijke bescherming van dieren steunt, ingewilligd werd. Maar we zijn er nog niet. We zijn over de lat van de senaat geraakt. Nu nog over die van de Kamer. Na de senatoren is het de beurt aan de kamerleden om nog voor de verkiezingen de wens van de overgrote meerderheid van de bevolking waar te maken."

 

Niet louter symbolisch

De uitbreiding van art. 7 bis is niet louter symbolisch, zoals sommigen menen. Dit goedgekeurde voorstel tot wijziging van de Grondwet heeft zeker concrete implicaties die het dierenwelzijn ten goede komen:

  1. Dierenwelzijn krijgt zodoende meer gewicht in de grondwettelijke weegschaal.
  2. 
De wetgevende en uitvoerende macht wordt ertoe aangezet om betere wetten aan te nemen voor meer dierenwelzijn.
  3. 
De uitbreiding van artikel 7bis zal een invloed hebben op rechterlijke beslissingen in zaken van dierenmishandeling en dieren beschermende wetsinbreuken omdat een grondwettelijk statuut voor dieren, van zodra ze opgenomen worden in het hoogste, fundamenteel rechtskader, rechters zal aanmoedigen dierenbelangen meer juridisch gewicht te geven en onder meer voorkomen dat dierenmishandeling met de mantel der liefde bedekt worden.

 

Breed gedragen

GAIA's wens om dieren grondwettelijke bescherming te geven wordt sterk gesteund door de Belgen. Een Ipsos-enquête van februari 2023 bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken: 86% van de Belgen voorstander van het opnemen van dieren in de grondwet.

 

Achterstand wegwerken

"De beweging om dieren te beschermen is al een tijd goed op gang. Door deze bescherming vandaag in de Grondwet op te nemen, werkt de Senaat in zekere zin de achterstand weg die is opgelopen door het veranderende maatschappelijke klimaat", verklaarde grondwetspecialist Marc Uyttendaele, advocaat gespecialiseerd in constitutionele zaken, tijdens de hoorzitting van de Commissie Institutionele Aangelegenheden op 28 april.  

 

Volgende stap

De volgende en laatste fase is de stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar eveneens een tweederdemeerderheid van de parlementsleden in beide taalgroepen de tekst moeten goedkeuren. GAIA heeft er goede hoop in dat ook de Kamer nog voor het einde van deze legislatuur de duidelijke wens van de bevolking zal inwilligen.  Zodat België na Duitsland, Luxemburg en Slovenië de vierde EU-lidstaat wordt die dieren grondwettelijke bescherming biedt.

Uitslag stemming

Stemming in de Senaat

50 gestemd: 47 voor,  2 tegen (Steven Coenegrachts - Open Vld, Willem-Frederik Schiltz - Open Vld), 1 onthouding (Stijn De Roo -CD&V)