Rituele slachting: GAIA en Brigitte Bardot klagen onverdoofd slachten aan bij Europese Commissie

Rituele slachting: GAIA en Brigitte Bardot klagen onverdoofd slachten aan bij Europese Commissie

GAIA informeert
01 maart 2010

In een gezamenlijke brief aan kersvers eurocommissaris John Dalli, bevoegd voor dierenwelzijn, klagen Brigitte Bardot en GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch aan dat onverdoofd slachten de regel is geworden in Frankrijk en België, terwijl de wet deze praktijk slechts uitzonderlijk toelaat. Ze hebben de Europese Commissie dan ook gevraagd om tegen die praktijken op te treden.

GAIA en de Fondation Brigitte Bardot wijzen de Commissie op de wreedheden die zich afspelen in Franse en Belgische slachthuizen, waar op grote schaal runderen, geiten en schapen de keel wordt overgesneden bij volle bewustzijn, zonder enige verdoving vooraf. De wet laat dit enkel bij uitzondering toe, meerbepaald in het kader van een religieuze ritus.

Bovendien geven supermarkten en andere verdelers van het vlees vaak niet duidelijk aan of het om vlees van onverdoofd geslachte dieren gaat of niet. Daardoor weet de consument niet of hij vlees van dieren die geleden hebben bij de slacht op zijn bord krijgt.

Brigitte Bardot en Michel Vandenbosch beroepen zich tevens op het officiële standpunt van de Europese Federatie van Dierenartsen , die besluit dat slachting zonder voorafgaande verdoving "in alle gevallen onaanvaardbaar is".

Beide organisaties hebben elk in hun eigen land een onderzoek gevoerd in slachthuizen. In november 2009 bracht een onderzoek van GAIA in 11 Belgische slachthuizen het leed van dieren die geslacht worden zonder verdoving aan het licht. Die beelden riepen grote verontwaardiging op bij de bevolking. De bevoegde minister voor Dierenwelzijn, Laurette Onkelinx, sloot zich daar in de Kamer meteen bij aan en beklemtoonde haar streefdoel om verdoving te veralgemenen tot alle slachtingen.

Michel Vandenbosch: "Er is dringend nood aan een wetgevend initiatief dat een einde maakt aan de onverdoofde slachting. Die onaanvaardbare manier van slachten komt immers steeds vaker voor, kijk maar naar de Quick-restaurants in Frankrijk die 100% onverdoofd halalvlees serveren. In afwachting van een concreet initiatief van de minister, vragen wij de Europese Commissie om de veralgemening van deze wrede slachtingstechniek te veroordelen."

In België wordt 92% van de schapen, 22% van de kalveren en 11% van de runderen geslacht zonder verdoving. In 2009 stelde het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie op officiële inspectie in een aantal Belgische slachthuizen bij rituele slachtingen inbreuken vast op de richtlijn van 1993 betreffende de bescherming van dieren bij de slacht.

Meer nieuwsberichten over:

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.