Recordaantal Europarlementsleden vraagt EU-Commissaris voor Dierenwelzijn

Recordaantal Europarlementsleden vraagt EU-Commissaris voor Dierenwelzijn

GAIA informeert
10 januari 2022

Brussel, 10 januari 2022 – Vanmorgen hebben 118 leden van het Europees Parlement, op initiatief van de Deen Niels Fuglsang (S&D), via een mondelinge vraag gepleit voor de aanstelling van een Europees Commissaris die expliciet bevoegd is voor Dierenwelzijn.

Dit is de meest ondertekende mondelinge vraag die ooit op tafel werd gelegd door de leden van het Europees Parlement (de volledige tekst van de mondelinge vraag vindt u onderaan dit artikel). De Conferentie van voorzitters wordt nu verzocht om een besluit te nemen over de opneming van het thema in een plenaire vergadering, zodat de Commissie binnen de drie maanden (en dus vóór 11 april) kan antwoorden, en over de omzetting ervan in een resolutie.

Geen extra Commissaris

Meer dan 150 leden van het Europees Parlement en meer dan 140.000 burgers drukten recentelijk hun steun uit voor de #EUforAnimals campagne, die opgezet werd door meer dan 40 dierenrechten en -beschermingsorganisatie in Europa. Met die campagne wordt gevraagd dat op Europees niveau meer relevantie en aandacht gegeven wordt aan dierenwelzijn door de term dierenwelzijn expliciet op te nemen in de naam van het bevoegde Directoraat-Generaal en in de titel van de bevoegde EU-Commissaris.

Dat betekent in de huidige context niet dat er een extra Europees Commissaris aangesteld zou moeten worden. De titel van de huidige EU-Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid zou immers uitgebreid worden met Dierenwelzijn. Concreet zou mevrouw Stella Kyriakides dan de EU-Commissaris voor Gezondheid, Voedselveiligheid en Dierenwelzijn zijn.

Niet terugdraaien

“Vandaag hebben de leden van het Europees Parlement opnieuw geschiedenis geschreven door – in indrukwekkende aantallen – de grondslag te leggen voor een Europese Unie die zich constanter en consequenter bekommert om het welzijn van dieren, zoals haar burgers ook duidelijk en voortdurend vragen. De EU-instellingen mogen deze kans niet laten voorbijgaan om te verzekeren dat hun inspanningen op het vlak van dierenwelzijn niet teruggedraaid worden door toekomstige EU-Commissies”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

“Wij danken de heer Fuglsang en de andere parlementsleden die de mondelinge vraag hebben ingediend enorm, want het betekent een mijlpaal in het werk voor het welzijn van dieren in de EU. De aanvaarding van dit voorstel door de Europese Commissie zou een natuurlijke aanvulling zijn op haar huidige inspanningen, en we zouden het geweldig vinden vinden als mevrouw Kyriakides de eerste EU-Commissaris voor Dierenwelzijn zou worden”, voegde Reineke Hameleers, ceo van Eurogroup for Animals, hieraan toe.

70% van de Europeanen

Uit een enquête die in juni 2021 door marktonderzoeksbureau Ipsos werd uitgevoerd, blijkt dat 70% van de Europeanen voorstander is van de aanstelling van een EU-Commissaris voor Dierenwelzijn. Hoewel dierenwelzijn de Europese burgers na aan het hart ligt, en zij voortdurend initiatieven steunen om de manier waarop dieren behandeld worden te verbeteren, heeft het thema in Brussel wisselende aandacht gekregen, afhankelijk van de prioriteiten van de Commissie die op dat moment aan het bewind was.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we momenteel een geëngageerde Commissie hebben, die begonnen is aan een herziening van de bestaande wetgeving over dierenwelzijn, en die herhaaldelijk heeft aangekondigd ambitieuze verbeteringen te willen voorbereiden de komende jaren. De vorige Commissies hebben op dit gebied nauwelijks actie ondernomen, en dat zou opnieuw het geval kunnen zijn wanneer de volgende Commissie eind 2024 aan de slag gaat.

Een nieuwe periode van passiviteit op het gebied van dierenwelzijn moet en kan worden voorkomen, en de weg vooruit is duidelijk: een EU-commissaris die expliciet verantwoordelijk is voor dierenwezlijn.

Burgers die deze campagne willen steunen, kunnen de petitie online ondertekenen.

De mondelinge vraag werd geïnitieerd door Niels Fuglsang MEP (S&D, DK), met de steun van Europarlementsleden Sylwia Spurek (Greens/EFA, PL), Petras Auštrevičius (Renew, LT), Manuel Bompard (GUE/NGL, FR), Sirpa Pietikäinen (EPP, FI), Michal Wiezik (Renew, SK), Emmanouíl Fragkos (ECR, GR), Anja Hazekamp (GUE/NGL, NL), Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Emma Wiesner (Renew, SE), Maria Noichl (S&D, DE) and Francisco Guerreiro (Greens/EFA, PT).

Volledige tekst mondelinge vraag:

Art 13 TFEU recognises animals as sentient beings. European citizens care about animals as testified by the Eurobarometer responses and would like to see their welfare improved through clear legislation, effective policies and the commitment of adequate resources.

EU legislation on animal welfare has been elaborated since 1974, but the approach of the EU institutions has been inconsistent, contributing to the problem of poor enforcement on various fronts.

The Commissioner responsible for animal welfare should receive more influence and powers in the EU institutions on this topic whose importance has been clearly acknowledged by this Commission.

Over 125,000 EU citizens and over 120 MEPs from all political groups have already joined the #EUforAnimals campaign to demand that more relevance is given to animal welfare by making this responsibility explicit in the name of the relevant Directorate-General and the job title of the competent EU Commissioner.

Presently, the Commissioner’s responsibility would become for “Health, Food Safety and Animal Welfare”, thus greatly supporting both legislative progress and proper enforcement.

This would be a significant political decision leading to more accountability of the EU institutions for animal welfare and would therefore increase the consistency, effectiveness and impact of policy making in this field.

One of the immediate effects of this proposal would be to establish a specific Directorate on animal welfare within DG SANTE, thus adequately recognising its specific relevance. • Is the Commission planning to respond positively to this proposal? • If so, what procedures aimed to implement it have been activated?

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.