Reactie GAIA op doorlichtingsrapport Belgische slachthuizen

Reactie GAIA op doorlichtingsrapport Belgische slachthuizen

GAIA informeert
06 juni 2018

Vorig jaar - na de wantoestanden in het slachthuis van Tielt - beval Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een doorlichting van de Vlaamse runderslachthuizen. Voor GAIA zijn de vaststellingen in het doorlichtingsrapport zorgwekkend, niet het minst omdat elk bezoek van de doorlichters aangekondigd gebeurde. "Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) moet de slachthuizen extra bindende voorwaarden opleggen, gekoppeld aan strenge sancties en een einddatum waarop alle tekortkomingen moeten weggewerkt zijn", aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De dierenrechtenorganisatie is duidelijk: de slachthuizen moeten meer dan een tandje bijsteken om het vastgestelde leed van de varkens, schapen, runderen en kippen waar het rapport melding van maakt, te voorkomen. De resultaten van de doorlichting van 4/5 van de Vlaamse slachthuizen worden deze ochtend in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement, voorgesteld.

Vijf eisen

Voorzitter Michel Vandenbosch stelt op basis van de bevindingen van het doorlichtingsrapport een vijftal eisen:

  1. De aanbevelingen in het rapport moeten als bindende voorwaarden opgelegd worden aan de slachthuizen, die systematisch aan strikte inspectie moeten onderworpen worden.
  2. De minister van Dierenwelzijn moet de slachthuizen een einddatum opleggen waarop alle geconstateerde tekortkomingen weggewerkt moeten zijn, gekoppeld aan strenge sancties voor slachthuizen die zich daar niet aan houden.
  3. Het gebruik van de elektrische prikkelaar - "een marteltuig" - is onnodig en moet verboden worden.
  4. Er moeten garanties zijn dat de verdoving of bedwelming van de dieren efficiënt uitgevoerd wordt. Daartoe is extra waakzaamheid geboden en moeten bijkomende maatregelen getroffen worden.
  5. Over het cameratoezicht vraagt GAIA zich af of er überhaupt iets met die beelden gebeurt. Die beelden zouden voor analyse op geregelde tijdstippen en steekproefsgewijs ter beschikking gesteld moeten worden van de inspectiedienst Dierenwelzijn.

Tenslotte onderstreept GAIA dat het rapport het langdurige lijden van dieren bij rituele slachtingen zonder verdoving aantoont: gemiddeld duurt de pijnlijke doodsstrijd van runderen die onverdoofd ritueel geslacht worden meer dan 4 minuten, voor kalveren meer dan 2 minuten en voor schapen bijna 2 minuten.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.