Prins Laurent ‘stemt’ voor Dieren in de Grondwet

Prins Laurent ‘stemt’ voor Dieren in de Grondwet

GAIA-actie
26 juli 2017

86% van de Belgen (en 82% van de Brusselaars) zijn voorstander om dierenwelzijn te verankeren in de Grondwet

Vanmiddag gaf Prins Laurent het startschot van GAIA’s zomertournee in de Brusselse Nieuwstraat. Voorts nodigde de belleman van de dierenrechtenorganisatie voorbijgangers op een originele en ludieke wijze uit om massaal te stemmen voor www.dierenindegrondwet.be, in de daartoe voorziene stemhokjes. Ook Prins Laurent bracht zijn stem uit. Met deze campagne, die als doel heeft het dierenwelzijn te verankeren in de Belgische Grondwet, trekt GAIA tot en met 16 augustus langs 12 verschillende steden om burgers massaal te informeren en zoveel mogelijk stemmen te vergaren. De resultaten van de recenste IPSOS-enquête liegen er niet om: 86% van de Belgen en 82% van de Brusselaars zijn voorstander van een grondwetswijziging in die zin. “De zorg voor dieren – een categorie van bijzonder kwetsbare levende wezens – moet een grondwettelijk basisplicht van onze staat, zijn instellingen en zijn burgers worden.”, verduidelijkt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Naar het voorbeeld van Duitsland en Luxemburg, waar dierenwelzijn reeds verankerd is in de Grondwet, is dit een belangrijke stap die niet alleen de dieren zelf ten goede komt en hen de status geeft die ze verdienen, maar dient dit ook het algemeen maatschappelijk belang.”

In de aanloop naar Werelddierendag op 4 oktober 2016, lanceerde GAIA het idee om het respect voor de waardigheid en het garanderen van het welzijn van dieren als een fundamentele plicht van de Staat in de Grondwet op te nemen. Vandaag hebben al meer dan 65.000 mensen de petitie www.dierenindegrondwet.be getekend, die de dierenrechtenorganisatie startte om bij zoveel mogelijk burgers steun te verwerven en zo een parlementair debat te ontlokken. In juni dit jaar dienden senaatsvoorzitter Christine Defraigne en senator Sabine De Bethune, na overleg met GAIA, een voorstel in om de zorg en het welzijn van dieren als gevoelige wezens met eigen belangen en waardigheid te verankeren in de Grondwet.

86% van de Belgen willen dat dierenwelzijn opgenomen wordt in de Grondwet

De allerrecenste resultaten van een nieuwe Ipsos-enquête uit juli 2017, in opdracht van GAIA, waarbij 3.000 mensen bevraagd werden, tonen aan dat 86% van de Belgen en 82% van de Brusselaars voorstander zijn van een grondwetswijziging in die zin. Andere opmerkelijke vaststellingen uit de enquête:

  • 9 op 10 Belgen zijn van oordeel dat dieren voelende wezens zijn die gerespecteerd moeten worden
  • 89% is van oordeel dat het verzekeren van dierenwelzijn primordiaal is
  • 87% meent dat dierenwelzijn een belangrijk aspect van maatschappelijke beschaving is
  • 82% vindt dat dieren moeten beschermd worden omwille van hun eigen belangen

Dieren ten volle beschermen

“De Grondwet is de fundering van onze Rechtsstaat. Dierenwelzijn vastleggen in de Grondwet, legt het nodige juridische gewicht in de schaal waar de bevoegde instantie verplicht rekening mee moeten houden”, benadrukt Michel Vandenbosch.

“De verankering van dierenwelzijn in de Grondwet, zal potentieel ook zijn vruchten afwerpen op andere machtsniveaus, waarbij zowel de wettelijke, uitvoerende en gerechtelijke machten, alsook het Grondwettelijk Hof, dierenwelzijn in al hun beslissingen in overweging zullen moeten nemen.”

“Trouwens,” besluit Michel Vandenbosch, “als het in Duitsland en Luxemburg kan, mag dat in België toch geen onoverkomelijk probleem vormen?”

Meer nieuwsberichten over:

Ja, voor dieren in de Grondwet

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.