Paardenmarkt Torhout 2019: “Aanzienlijke stap vooruit t.o.v. 2018"

Paardenmarkt Torhout 2019: “Aanzienlijke stap vooruit t.o.v. 2018"

GAIA informeert
08 juli 2019

Op 29 juni vond in Torhout de jaarlijkse paardenmarkt plaats. GAIA nam zijn verantwoordelijkheid: waarnemers van GAIA gingen samen met de schepen van Dierenwelzijn Elsie Desmet (CD&V) de markt rond om het welzijn van de aanwezige dieren na te gaan. Het protocol dat GAIA met het stadsbestuur overeenkwam met betrekking tot de aanwezigheid van GAIA-waarnemers en de samenwerking met het gemeentebestuur wordt verlengd.

Het moet gezegd zijn: 2018 was geen topjaar op het vlak van dierenwelzijn. Het was toen heel warm en de dieren kregen amper iets te drinken. "In overleg met ons nam het gemeentebestuur voor de editie 2019 maatregelen die het dierenwelzijn dit jaar ontegensprekelijk ten goede kwamen", aldus Vandenbosch. “We stelden wel een aantal verbeterpunten vast, die weliswaar niet onoverkomelijk zijn maar toch de nodige waakzaamheid vragen.” Tijdens het evaluatiegesprek verzekerden de bevoegde schepenen aan GAIA dat zij hun inspanningen met het oog op een zo diervriendelijk mogelijk verloop van de markt zullen verderzetten en waar nodig versterken, mede op basis van ons eindevaluatierapport dat we zo spoedig mogelijk overmaken aan de schepen van Dierenwelzijn. Toch kunnen we nu al zeggen dat de balans van de editie 2020, zeker in vergelijking met 2018, positief is.

Waterdragers
Waterdragers moesten garanderen dat de dieren voldoende dronken, er was extra controle op voldoende schaduw. Dat de markt al eindigde om 12 uur i.p.v. om 18 uur, was in het licht van de verwachte hitte voor de dieren uiteraard een goede zaak. Bij de meeste paarden lag ook veel strooisel, meer bepaald schavelingen, waardoor de warmte minder weerkaatst op de grond. Schapen en geiten waren er niet, want die dieren hadden vorig jaar veel hittestress. Ook de aanwezige inspecteurs van Dierenwelzijn deden hun werk.

Michel Vandenbosch: "2019 was ten opzichte van 2018 voor het dierenwelzijn een aanzienlijke stap vooruit. Is het al perfect? Neen. Het kan beter. Net daarom hebben wij op 5 juli een evaluatiegesprek gevoerd met het gemeentebestuur - eerder hadden wij alle informatie waarover we beschikken doorgenomen met onze dierenarts/paardenexpert. Onze eindevaluatie moet gebaseerd zijn op zo objectief mogelijke en correcte informatie en op het professionele oordeel van onze dierenarts. Alleen zo zijn we geloofwaardig. Een gedetailleerd evaluatierapport volgt nog. Eén ding is duidelijk: Torhout engageert zich om dierenwelzijn ernstig te nemen en wil dat blijven doen in samenwerking met GAIA om de vastgestelde pijn- en verbeterpunten van deze editie in 2020 op te lossen en de situatie voor de dieren te verbeteren."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.