Image
animaux de laboratoire
16 september 2021

Overwinning voor de dieren! Europees Parlement stemt voor uitgebreide uitfasering van dierproeven

Europees Parlement vraagt Europese Commissie actieplan op te stellen voor snellere uitfasering en vervanging van dierproeven

Gisterenavond heeft het Europees Parlement een resolutie goedgekeurd (667 stemden voor, slechts 4 tegen en 16 onthielden zich) waarin het de Europese Commissie vraagt om voor de hele EU een actieplan op te stellen omtrent de actieve uitfasering van dierproeven. De leden van het Europees Parlement verduidelijken dat het plan concrete mijlpalen en doelstellingen moet bevatten, om zo de stopzetting van dierproeven en vervanging door alternatieve, proefdiervrije methodes aan te moedigen.

Het Parlement benadrukte dat het actieplan niet de verantwoordelijkheid mag zijn van enkelingen – er dient een interdepartementale taskforce op hoog niveau te worden opgericht, waarbij alle belangrijke directoraten-generaal van de Commissie en EU-agentschappen betrokken zijn, om de samenwerking met de lidstaten en andere relevante stakeholders te bevorderen en de nodige veranderingen in alle sectoren door te voeren.

Ook werd erkend dat er nood is aan preferentiële financiering en opleidingen rond proefdiervrije methodes bij alle onderzoeks- en innovatie-initiatieven van de EU.

Jaarlijks worden in laboratoria in de EU bijna 10 miljoen dieren gebruikt voor invasieve experimenten, waaronder apen, honden, katten, konijnen, muizen en ratten. Een enorm aantal dat de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk is gebleven.

Hoewel er al EU-initiatieven bestaan, erkennen de leden van het Europees Parlement dat er geen actieve, gecoördineerde aanpak is om het aantal dierproeven te verminderen en uiteindelijk volledig te vervangen door alternatieve methodes.

Door middel van een ambitieus actieplan voor de hele EU willen de leden van het Europees Parlement de stapsgewijze stopzetting van het gebruik van dieren in de wetenschap bewerkstelligen en versnellen.

Eurogroup for Animals, Cruelty Free Europe, Humane Society International/Europe, de European Coalition to End Animal Experiments en PETA, dat meer dan 100 organisaties in heel Europa vertegenwoordigt, waaronder GAIA in België, hebben campagne gevoerd voor de goedkeuring van de resolutie en vragen de Commissie nu om deze zaak als een prioriteit te behandelen.

Uit opiniepeilingen blijkt dat EU-burgers het beëindigen van dierproeven als een prioriteit zien: bijna driekwart (72%) is het ermee eens dat de Europese Commissie bindende doelstellingen en termijnen moet vaststellen om dierproeven stapsgewijs stop te zetten. Onlangs werd ook een Europees burgerinitiatief (europa.eu) gelanceerd dat in minder dan drie weken al ruim 120.000 handtekeningen heeft verzameld.

Meer dan honderd leden van de wetenschappelijke gemeenschap, alsook het European Consensus Platform on Alternatives staan achter het voorstel en zijn van mening dat een actieplan de overgang naar proefdiervrije wetenschap kan vergemakkelijken, door gemeenschappelijke prioriteiten te bepalen, financiële middelen toe te wijzen en multidisciplinaire en interdepartementale samenwerking aan te moedigen.

"Dit is een historisch moment voor de dierenrechtenbeweging. Er wordt nu eindelijk gehoor gegeven aan de vraag van de Europese burger om dierproeven geleidelijk af te schaffen en over te schakelen op humane wetenschap. Nieuwe geavanceerde methoden op basis van de menselijke biologie zijn trouwens niet alleen relevant voor het welzijn van dieren, maar ze zijn ook cruciaal om ervoor te zorgen dat de Unie haar doelstellingen op het gebied van milieubescherming en menselijke gezondheid behaalt. Dankzij de stemming die het parlement vandaag heeft uitgebracht, gaan we er op alle drie fronten op vooruit", klinkt het bij Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. “Dat neemt niet weg dat er nog een lange weg te gaan is.”

GAIA informeert

Gerelateerde nieuwsitems