Opiniestuk GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch

Opiniestuk GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch

GAIA informeert
12 oktober 2018

Beste Othman El Hammouchi,

Laat mij beginnen met u te bedanken. U als moslim – u gaf zelf aan het opiniestuk te schrijven als moslim – erkent dat onze campagne voor een verbod op onverdoofd slachten, waarbij een bloedtraan langs de wang van een schaap loopt, niet racistisch is. Dat hebben we dan alweer gehad. Op de ‘wij zijn niet racistisch'- nagel heb ik de afgelopen jaren al vaak genoeg geklopt. Bij sommigen is die boodschap nog niet doorgedrongen. Bij u alvast wel. Dat is toch al iets.

U slaat een andere weg in – maar daarom niet minder speculatief en niet minder gestoeld op complotdenken. U bezondigt zich aan loze intentieprocessen. Zo verwijt u GAIA een geheime agenda te hebben. Meer nog: u vindt GAIA hypocriet. En waarom dan wel? Omdat we ons enkel focussen op "een religieuze praktijk die in het grote geheel der zaken verantwoordelijk is voor een verwaarloosbaar aandeel dierenleed". En – let op, het wordt nog straffer – wat het verbod op onverdoofd slachten betreft, lieten “wij ons pushen door de N-VA.” Dat GAIA al 22 jaar strijdt voor een verbod op onverdoofd slachten, dus lang voor er zelfs nog maar sprake was van de N-VA, lijkt u er niet van te weerhouden zulke uitspraken te doen.

Bepaalde uitspraken getuigen daarenboven van een schrijnend gebrek aan (wetenschappelijke) kennis en bovenal van slechte wil. Onverdoofd slachten gaat niet over een verwaarloosbaar aandeel dierenleed. Alleen al in België gaat het om honderdduizenden schapen en runderen op jaarbasis. Bovendien zijn de wetenschappers van het wetenschappelijk panel Dierengezondheid en Dierenwelzijn van de Europese Commissie, alle Belgische dierenartsenverenigingen, de federatie van Europese dierenartsen, en nog zovele andere wetenschappelijke experts, het volmondig eens dat onverdoofd slachten ernstig dierenleed veroorzaakt . Er is dan ook een zeer brede wetenschappelijke consensus onder de dierenwelzijnsexperts dat onverdoofd slachten onaanvaardbaar is!

Schapen lijden minstens twee minuten pijn bij onverdoofd slachten en bij runderen kan het tot 12 minuten duren eer ze helemaal buiten bewustzijn verkeren en ongevoelig zijn geworden voor pijn na een halssnede uitgevoerd zonder verdoving. Los van alle andere pijnen en het leed waarmee ze geconfronteerd worden, stikken ze in hun eigen bloed waarmee de longen zich vullen. Zelfs indien uitgevoerd volgens de regels van de 'religieus traditionele kunst' - kelen in één vloeiende beweging met vlijmscherp mes - veroorzaakt onverdoofd slachten onnodige pijn, die effectief kan vermeden worden door de beschikbare, deskundig uitgevoerde, al dan niet omkeerbare bedwelmingsmethodes. Zo concludeerden de wetenschappers van de Europese Commissie reeds in 2004 en dat wordt vandaag keer op keer bevestigd.

GAIA zou zich enkel op onverdoofd slachten focussen? Wat is onze campagne voor een verbod op het dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras (recent verboden door de Vlaamse regering!) dan voor u, mijnheer Hammouchi? Een rondje 'fijnproevers' en kerstmisaanhangers pesten? En onze strijd tegen pelsdierenkweek (verboden in de drie gewesten, in Vlaanderen uiterlijk van kracht in 2023)? Bent u blind voor onze acties en undercoverwerk als het over het erbarmelijke leven van vleeskippen gaat? Blind voor onze blijvende volharding voor een verbod op de chirurgische castratie van biggen? En ik kan zo wel nog even doorgaan. Al 26 jaar spelen wij een cruciale rol in het debat over dierenwelzijn. Hebt u uw leven dan doorgebracht op Pluto? Tal van hervormingen werden gerealiseerd dankzij voortdurende acties, campagnes en volgehouden inspanningen van GAIA. Ik durf zonder valse bescheidenheid te zeggen: wij maakten van het koninkrijk der Belgen een diervriendelijker land, minder wreed jegens dieren en gevoeliger voor dierenleed ook, zeker in vergelijking met een kwarteeuw tevoren. En dat gaat over veel meer dan enkel een verbod op onverdoofd slachten. Dat gaat over maatschappijhervorming, beseffend dat Rome en Parijs niet op één dag gebouwd werden. Maar het nam ook geen eeuwigheid van tegen muren praten, in beslag.

Wat GAIA's "verborgen agenda" betreft – die we volgens u dan ook nog eens delen met de N-VA. Sta me toe u eraan te herinneren dat alle Vlaamse en Waalse parlementsleden quasi unaniem (met geen enkele tegenstem!) het verbod op onverdoofd slachten goedkeurden in hun respectievelijke parlementen. Meerderheid én oppositie eensgezind! Het verbod is een moeizaam maar uiteindelijk voorbeeldig democratisch tot stand gekomen en goedgekeurde beslissing over de partijgrenzen heen. Ontelbare pogingen tot constructieve en vruchtbare dialoog met de moslimgemeenschap (evengoed als met de orthodox joodse gemeenschap overigens) draaiden telkens uit op een sisser. Ernstige politici nemen dan hun verantwoordelijkheid en hakken knopen door. Men kan niet blijven wachten op Godot. In een democratie die zich ernstig neemt, laat men zich niet gijzelen door theologen die weigeren te evolueren met de veranderde normen en waarden inzake dierenwelzijn.

Beste meneer El Hammouchi: niemand raakt aan uw religie of uw religieuze gebruiken op zich. We ijveren er wel voor dat technisch perfect vermijdbaar en derhalve onnodig dierenleed ook vermeden wordt. Zo goed als mogelijk.

“God weet dat we daar meer dan genoeg van hebben.” Ligt het aan mij of ruikt uw eindcitaat naar een veeleer theocratisch geïnspireerde visie, waar de wetten van Allah boven onze democratisch tot stand gekomen wetten staan? Ik wil niet zo ver gaan u een verborgen agenda te verwijten - ik speel geen spelletje 'pot verwijt de ketel ...' - maar die hoger vermelde uitspraak van u stemt me toch enige bezorgdheid.

Dit opiniestuk van GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch is een reactie op het opiniestuk van Othman El Hammouchi, verschenen op de VRT-website op 9 oktober en te raadplegen via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/09/opinie-othman-el-hammouchi-de-hypocrisie-van-gaia/

Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.