Mishandeling runderen in slachthuis Izegem: GAIA vraagt overheidstoezicht op dierenwelzijn bij slachtproces van elk afzonderlijk dier en oprichting task force

Mishandeling runderen in slachthuis Izegem: GAIA vraagt overheidstoezicht op dierenwelzijn bij slachtproces van elk afzonderlijk dier en oprichting task force

GAIA informeert
12 september 2017

Naar aanleiding van de beelden die Animal Rights vanmorgen verspreidde over slecht verdoofde en mishandelde slachtrunderen in het slachthuis Verbist in Izegem, roept GAIA minister van dierenwelzijn Ben Weyts op om zes concrete maatregelen te nemen:

  1. De Vlaamse regering moet de nodige middelen vrijmaken om gedurende een bepaalde periode, drie maanden b.v., een of meerdere degelijk opgeleide inspecteurs te laten toezien op het verloop van het slachtproces van ieder individueel dier en doeltreffend in te grijpen waar nodig, vraagt GAIA. Zo nodig moet beroep gedaan worden op de FAVV-dierenartsen met opdracht.

  2. Het gebruik van de elektrische prikkelaar en ieder voorwerp waarmee de dieren gestoken kunnen worden, zoals stokken, moet strikt verboden worden.

  3. Men moet het slachthuis opleggen de dieren doeltreffend te fixeren om ondoeltreffend gebruik van het schietmasker te voorkomen.

  4. Via een intensieve opleiding inclusief regelmatige evaluatie en bijscholing moet het personeel geleerd worden hoe ze de dieren correct moeten behandelen zonder angst en paniek te veroorzaken en moet men hen de nodige kennis van het gedrag van runderen bijbrengen.

  5. GAIA wil dat alle slachthuizen effectief camera's plaatsen, die het slachtproces filmen op elke plek waar met dieren wordt omgegaan (afladen, drijven naar de slachtlijn en aan de slachtlijn).

  6. Tenslotte vraagt GAIA de oprichting van een bijzondere task force, die op elk moment de camerabeelden kan opvragen en analyseren en desgevallend verbeteringen en aanpassingen kan voorstellen.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.