Image
Dog playing
Hoewel er nog heel wat werk aan de winkel is op het vlak van dierenwelzijn in België, is GAIA van mening dat de druk, die de voorbije vijf jaar werd uitgeoefend op de beleidsmakers, ervoor heeft gezorgd dat er heel wat vooruitgang kon worden geboekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de legislatieve ontwikkelingen in het Vlaams, Brussels en Waals gewest en op federaal niveau.
10 juni 2024
Flandre

In Vlaanderen

Bruxelles

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

● Dieren mogen niet meer worden vastgebonden of opgesloten:

 • Verbod op het langdurig vastbinden en in voertuigen laten verblijven van dieren.
 • Verbod op (pluim)veehouderij in kooien.
 • Honden, katten en konijnen mogen, met uitzondering van een schriftelijke vrijstelling van een dierenarts, niet permanent in afgesloten ruimten (zoals kooien) worden gehouden. 

 

● Verbod op de verkoop en het tentoonstellen van levende (gewervelde) dieren op (jaar)markten, kermissen of andere openbare evenementen.

● Versterking van het sterilisatiebeleid:

 • Verplichte sterilisatie voor alle katten die via een asiel passeren.
 • Verplichte identificatie voor alle katten, die in het Brussels Gewest verblijven.

 

● Besluit inzake de voorwaarden voor niet-commercieel vervoer van landbouwdieren:

 • Verplichting van document “Verplaatsingsdocument Dierenwelzijn”
 • Nieuwe transportvoorwaarden (temperatuur, veiligheid, verbod om dieren bij de horens of poten vast te binden, enz.) 

 

● Invoering van een positieflijst voor reptielen.

● Algemeen verbod (overal) op paardencarrousels (met levende dieren) en ritten met paardachtigen tijdens kermissen, markten, braderijen enz. 

● Verbod op het houden van walvisachtigen en vinpotigen.

 

● Verbod op het gebruik van lijmvallen tegen knaagdieren. 

Wallonie

In Wallonië

Verbod op de invoer van pups en kittens en strengere fok- en verkoopvoorwaarden:

 • Verbod op invoer en afschaffing van de status van “handelaar-fokker”;
 • Verstrenging van de minimumnormen voor accommodatie;
 • Beperking van het aantal nesten per fokteef; 
 • Bepaling an minimum- en maximumleeftijd voor zwangerschap;
 • Verplichte opleiding (vanaf 1 januari 2026);
 • Invoering van een plan voor de honden en katten die niet langer gebruikt (kunnen) worden voor de fok. 

 

● Maatregelen voor het fokken van hypertypes :

 • Fokverbod voor verschillende kattenrassen: Fold, Munchkin, Manx, Kangaroo Cats, enz. 
 • Verplichte diergeneeskundige onderzoeken voor fokhonden en -katten behorende tot rassen met een hoog risico en instelling van een voortplantingsverbod indien nodig.
 • Verbod op het adverteren met en tentoonstellen van dieren met erfelijke afwijkingen.
 • Verbod op alle reclame voor niet-erkende rassen, die meestal voor commerciële doeleinden zijn ontwikkeld. 

 

● Verbod op elektrische halsbanden en andere producten die een negatief effect hebben op het welzijn van dieren:

 • Verbod op of beperking van het gebruik van toestellen of producten die dieren leed toebrengen, met een uitzondering voor het gebruik van elektrische halsbanden of slipkettingen bij honden van Civiele Bescherming, Federale Politie, Defensie en Douane
 • Verbod op ronde bokalen voor goudvissen en aquaria met een volume van minder dan 10 liter. 


● Implementatie van de vergunning voor het houden van dieren. 

● Opstelling van een positieflijst voor reptielen.

● Strengere controles in slachthuizen en installatie van camera's in slachthuizen met een hoge productiecapaciteit. 

● Verbod op het verhakselen van mannelijke eendagskuikens.

● Invoering van minimumnormen voor de kalkoenhouderij.

● Lokale politie is gemachtigd om dieren in beslag te nemen. 

● Categorisering van overtredingen en strengere straffen. 

 

Au niveau fédéral

Op federaal niveau

● Opname van dieren als voelende wezens in het Burgerlijk Wetboek

● Opname van dieren als voelende wezens in de Belgische Grondwet. 

 

Stappen achteruit in de wetgeving

 

Er werden echter ook drie grote stappen achteruit genomen tijdens de voorbije legislatuur. GAIA ondernam reeds gerechtelijke stappen om deze voor dierenwelzijn nefaste maatregelen ongedaan te maken:

● Op federaal niveau :

 • Koninklijk besluit dat de chirurgische castratie door de eigenaar van mannelijke biggen tot de leeftijd van 7 dagen toestaat.
 • Aanpassing van het voormalige Burgerlijk Wetboek betreffende de verkoop van dieren aan consumenten (algemeen bekend als de "garantiewet"). 

 

● In Wallonië:

Intrekking van het verbod op thuisslachting zonder vervangende bepaling.