Image
31 juli 2012

Vanaf morgen behoren de klassieke legbatterijen voor kippen definitief tot het verleden. Een Europese Richtlijn van 1999 die leghennenhouders oplegt hun kippen te houden in 'verrijkte' kooien of alternatieve systemen, had moeten ingaan op 1 januari van dit jaar. Omdat de sector in verschillende lidstaten, waaronder België, niet tijdig was omgeschakeld, alhoewel ze daartoe een overgangsperiode van 12 jaar hadden gekregen, werd een gedoogbeleid geïnstalleerd van een half jaar. Die werd verlengd met een maand omdat eind juni nog steeds niet alle bedrijven zich in regel hadden gesteld met de wetgeving. Morgen loopt ook die periode op haar einde en is het eindelijk onherroepelijk gedaan met de wrede legbatterijen.

De Europese Commissie had eind juni België formeel aangemaand, omdat ons land zich nog niet in regel had gesteld. GAIA vraagt de Belgische overheid dan ook zich ervan te vergewissen dat alle bedrijven nu eindelijk conform de wetgeving zijn en indien dat niet het geval zou zijn, streng op te treden. Er is nu meer dan voldoende uitstel gegeven aan de legkippenhouders na een lange overgangsperiode van 12 jaar.

Kippenleed

GAIA heeft sinds haar oprichting in 1992 campagne gevoerd voor een verbod op legbatterijen waarin de kip minder ruimte heeft dan een A4-blad. In klassieke legbatterijkooien kan niet of nauwelijks aan de elementaire noden van de legkippen voldaan worden. Hennen moeten natuurlijke gedragingen kunnen verrichten zoals scharrelen, zandbaden nemen en nesten bouwen.

Genoeg is genoeg

GAIA is tevreden dat het verbod eindelijk van kracht wordt, maar neemt het niet dat sommige kippenboeren blijven aandringen op nog meer uitstel. "Het gedoogbeleid is nu afgelopen. Boeren die nu nog niet zijn omgeschakeld moeten het maar voelen. De overheid moet verhinderen dat eieren van illegale houderijsystemen op de markt komen", zegt GAIA-directeur Ann De Greef.