Helft Belgische moslims positief of neutraal over verdoving dieren voor rituele slachtingen

Helft Belgische moslims positief of neutraal over verdoving dieren voor rituele slachtingen

GAIA informeert
16 november 2010

Slechts 1/3 ondervraagde moslims vindt verdoving onaanvaardbaar, blijkt uit opiniepeiling in opdracht van GAIA

De dierenrechtenorganisatie GAIA heeft vandaag, naar aanleiding van het islamitische Offerfeest, op een persconferentie in Brussel de verrassende resultaten bekend gemaakt van de allereerste opiniepeiling in België over de houding van moslims tegenover verdoving van ritueel geslachte dieren.

De opiniepeiling werd in opdracht van GAIA door InSites tussen 27/10 en 8/11 online uitgevoerd bij 261 moslims die leven in België. Daaruit blijkt dat de helft van de moslims positief (21 %) of neutraal (30 %) staat tegenover verdoving van de dieren. Slechts 36 % van de ondervraagden vindt verdoving echt onaanvaardbaar.

Zelfs bij de meest praktiserende moslims, deelt slechts de helft deze mening. "Dat de moslims allemaal tegen verdoving van de ritueel geslachte dieren zijn, is een beeld dat duidelijk moet genuanceerd worden," licht GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch toe. "Moslims zijn niet massaal gekant tegen verdoving van de dieren, die ritueel geslacht worden. Ze kijken niet zwart/wit tegen de kwestie van het dierenleed bij rituele slachtingen aan."

Uit deze enquête blijkt ook dat het huidige officiële standpunt van de Moslimexecutieve die verdoving van de dieren radicaal afwijst, slechts door 1/3 van de moslimgemeenschap in België wordt gedeeld. Voor een grote groep is verdoving van de dieren niet noodzakelijk onverenigbaar met respect voor de religie. En voor het Offerfeest kan het alternatief van de gift op veel instemming rekenen: nog geen derde van de ondervraagden is er tegen gekant, 40 % is uitgesproken pro.

De belangrijkste enquêteresultaten

  • 51 % van de ondervraagden staat persoonlijk niet afwijzend tegenover voorafgaandelijke verdoving van de dieren.

  • 21 % van de ondervraagden zegt uitdrukkelijk te verkiezen dat de dieren verdoofd worden.

  • Iets meer dan 1/3 (36 %) beschouwt verdoving van de dieren als onaanvaardbaar; zelfs van de meest praktiserenden verwerpt slechts de helft verdoving van de dieren

  • Slechts 38 % meent dat de Koran het bedwelmen van de dieren voor de halssnede uitdrukkelijk verbiedt

  • 40 % van de ondervraagde moslims is bereid om met het Offerfeest het slachten van een schaap te vervangen door een gift. Nog geen derde (28 %) is daartegen gekant.

Gesterkt door deze opiniepeiling doet GAIA drie oproepen:

  1. Aan de politici: "Veralgemeen verplichte verdoving van de dieren tot alle slachtingen, inbegrepen de rituele". De huidige wetgeving legt op dat dieren voor het slachten voorafgaandelijk bedwelmd worden, uitgezonderd voor slachtingen in het kader van een religieuze ritus. Wetenschappelijk staat het vast dat dieren, die zonder voorafgaandelijke bedwelming geslacht worden, zelfs indien de halssnede volgens de regels van de kunst wordt uitgevoerd, onnodig lang lijden, terwijl bij een correct uitgevoerde bedwelming de dieren quasi ogenblikkelijk het bewustzijn verliezen en gevoelloos worden voor pijn. Tachtig procent van de bevolking vindt dat dieren ook voor rituele slachtingen verdoofd moeten worden, bleek uit een eerdere opiniepeiling in opdracht van GAIA (Ipsos, 2006). En nu blijkt dat ook de helft van de moslims openstaat voor verdoving van de dieren voor rituele slachtingen.

  2. Aan de Moslimexecutieve en de imams om zich aan te sluiten bij landen als Indonesië, Jordanië, Maleisië, Saoudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die verdoving aanvaarden. En tenslotte:

  3. Aan de individuele moslim: besef dat het slachten van dieren zonder voorafgaandelijke verdoving veel vermijdbare pijn en lijden veroorzaakt, aanvaard verdoving, precies omdat het de dieren veel onnodig lijden bespaart, zonder dat dit afbreuk doet aan de religieuze riten.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.