Goed nieuws voor de politiepaarden

Goed nieuws voor de politiepaarden

GAIA informeert
23 december 2013

Op 28 november lanceerde Animaux en Péril een nationale petitie tegen het plan van Minister Milquet om het opruststellingssysteem van de paarden van de federale politie te herzien. GAIA ondersteunde deze petitie samen met 10 andere organisaties en riep zijn leden en sympathisanten op zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. De minister van Binnenlandse Zaken wilde immers afzien van de huidige adoptieformule en de afgedankte paarden verkopen. De koper zou op die manier eigenaar worden van de dieren en er dus kunnen over beschikken zoals hij dat zelf wil, zonder beperking, noch controle. De paarden dreigden dan ook terecht te komen in manèges, gebruikt te worden voor de kweek of doorverkocht of geëxporteerd te worden.

Adoptieformule

Het adoptieprogramma is in voege sinds 1991 en garandeert de op rust gestelde paarden van de politie een welverdiende rust. De paarden die op non-actief gezet zijn, worden niet meer verkocht zoals dat voordien het geval was op markten voor slachthuispaarden, maar geadopteerd door particulieren, politiemensen, centra voor hippotherapie of asielen. De adoptant moet beantwoorden aan bijzondere criteria en voorwaarden : afmetingen van de weides en boxen, verbod op kweken, enkel berijden in het kader van recreatie, geen adoptie door manèges, noch door instellingen met een professioneel karakter, enz... Een contract tussen beide partijen bevat alle voorwaarden. De adoptant wordt met andere woorden geen eigenaar van het dier. Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden wordt het dier weggehaald bij de adoptant en toevertrouwd aan een ander gezin. Een politie-inspecteur en een dierenarts voeren jaarlijks controle uit bij de adoptant.

Handtekeningen

Afgelopen vrijdag liet de Minister weten op haar beslissing om de afgedankte politiepaarden te verkopen terug te komen en het huidige adoptiesysteem te behouden. Dat is goed nieuws voor de paarden! Gezien het doel van de petitie gerealiseerd is, wordt deze dan ook stopgezet. GAIA bedankt iedereen die zich inzette voor het verzamelen van handtekeningen.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.