Image
Calf banner
Exclusieve beelden tonen trieste leefomstandigheden van kalveren in België
12 februari 2024

Brussel, dinsdag 13 februari - Ter gelegenheid van Valentijnsdag lanceert GAIA een nieuwe campagne, waarin de leefomstandigheden van melkkalveren aan het licht worden gebracht. De campagne bouwt op nieuwe beelden, die in 2023 met een verborgen camera werden gemaakt op verschillende Vlaamse kalverhouderijen. 

Met zijn nieuwe campagne “Kalverliefde” klaagt Dierenrechtenorganisatie GAIA het lot aan van de 300 000 kalveren, die jaarlijks in België gekweekt en geslacht worden. De beelden, die op verschillende Vlaamse Kalverhouderijen werden gemaakt, tonen aan hoe kalveren worden behandeld als “bijproducten” van de melk- en zuivelindustrie. GAIA veroordeelt in het bijzonder het feit dat de kalveren bij de geboorte reeds van de moeder gescheiden worden, hun afzondering in individuele hokken en hun slechte leef- en transportomstandigheden 

Het onderzoek 

De beelden werden in november 2023 gemaakt in verschillende Vlaamse bedrijven. Ze tonen het trieste lot van de melkkalveren: isolatie in plastieken iglo’s en krappe boxen, roostervloeren bedekt met uitwerpselen, kalveren met diarree, stereotype gedragingen veroorzaakt door de vroegtijdige scheiding van de moeder, gebrek aan verrijking en stro, kreupelheid, enz.  

Calf in a hut

Waar komen de kalveren terecht na hun geboorte?

Op de meeste Belgische melkveebedrijven worden kalveren enkele uren na de geboorte al van hun moeder gescheiden. Deze scheiding en het verlies van deze innige band is emotioneel erg zwaar voor de koeien en hun kalveren. Het is wetenschappelijk bewezen dat kalveren met beperkt moedercontact vaak last hebben van isolatiestress. Na de scheiding worden kalveren in individuele hokken geplaatst, wat een extra bron van stress vormt voor deze speelse, sociale dieren. 

Twee weken na de geboorte worden de meeste kalveren naar “verzamelcentra” gebracht, van waaruit ze naar de vleesmesterijen worden vervoerd. Daar worden ze enkele weken in kleine individuele boxen geplaatst, waar ze amper in passen. Tot slot worden ze overgebracht naar collectieve hokken, waar meerdere kalveren op een paar vierkante meter leven. Ze hebben er geen toegang tot de buitenlucht.  

Calves in boxes

Kalveren die bestemd zijn voor de vleesproductie krijgen te weinig ijzer in hun voeding om te voorkomen dat hun vlees rood wordt. De marktvoorkeur gaat immers uit naar lichtgekleurd kalfsvlees, dat wit of roze is. Als gevolg van dit onevenwichtig dieet verzwakt hun immuunsysteem en hebben de kalveren vaak last van diarree. Het undercover beeldmateriaal toont met diarree besmeurde tussenschotten en tralies en kalveren met bevuilde staarten door de diarree. 

Calf in a box

Zo’n 12% van de kalveren sterft nog voor ze de slachtleeftijd hebben bereikt. Dit cijfer ligt hoger dan het gemiddelde sterftecijfer voor alle landbouwdieren samen (3 tot 5%). Rekening houdend met de jonge leeftijd van de dieren kan dit hoge sterftecijfer worden toegeschreven aan de slechte omstandigheden waarin ze leven en vervoerd worden.  

Een alternatief is mogelijk 

GAIA wijst erop dat er alternatieve kweekmethoden zijn. In Noorwegen en Zweden laten veel biologische boeren toe dat kalveren tot dertien weken bij hun moeder blijven. In Nederland worden sommige kalveren zelfs meerdere maanden bij de moeder gehouden.  

De hierboven vernoemde wanpraktijken, die in België nog steeds op grote schaal worden toegepast, zijn niet onvermijdelijk. Een alternatief model met meer respect voor het dierenwelzijn is mogelijk. Dat werd in andere Europese landen reeds aangetoond.

Ann De Greef
GAIA-Directeur

Wat GAIA wil 

Met deze nieuwe campagne wil GAIA het publiek informeren over een vorm van dierenmishandeling, die nog te vaak over het hoofd wordt gezien. De dierenrechtenorganisatie vraagt dan ook concrete maatregelen om de levensomstandigheden van kalveren in België te verbeteren: 

Een verbod op het scheiden van kalveren van minder dan drie maanden oud en hun moeder; 

  • Een verbod op het geïsoleerd huisvesten van kalveren; 
  • Een verbod op het vervoeren van kalveren jonger dan drie maanden; 
  • Een concrete verbetering van de leefomgeving (stro, verrijking, …).

     

Europese wetenschappers roepen op tot vooruitgang  

In een recent (2023) rapport werd er ook door de wetenschappelijke experten van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) opgeroepen tot een hervorming van de sector. Hierbij werd gehamerd op een aantal verbeteringen op het gebied van de leefomstandigheden en een verlenging van de tijd, die de moeder en het kalf samen doorbrengen.  

De manier waarop vandaag nog in België met kalveren wordt omgegaan, is onaanvaardbaar. Onze beelden getuigen van een structurele vorm van mishandeling, waar zo snel mogelijk een einde aan moet komen. Het systeem van de melkveehouderij moet worden aangepast aan de behoeften van kalveren, zoals ook aanbevolen door de wetenschappers van het EFSA.

Michel Vandenbosch
GAIA-voorzitter

“Kalverliefde”, de nieuwe campagne van GAIA 

Ter gelegenheid van Valentijnsdag lanceerde GAIA vandaag een nationale campagne. Een nieuwe website (kalverliefde.be), een reeks publicaties op sociale media, radiospots en een grootschalige posteractie maken hier deel van uit. Zo zal de campagne zichtbaar zijn online, op de sociale netwerken en ook in de openbare ruimte (horeca, bioscopen, straatmeubilair enz.).  

Bezoek onze campagne-pagina voor meer informatie over het trieste lot van de kalveren