Image
zalm
GAIA tekent bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aan tot nietigverklaring van de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om een vergunning af te leveren aan het Noorse bedrijf Columni Salmon voor wat in Oostende de grootste intensieve zalmenkwekerij in Europa zou worden.
26 oktober 2023

GAIA heeft dit vandaag beslist na overleg met zijn raadsman. 

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch licht de beslissing van GAIA toe: "Wij hebben kennis genomen van de beslissing van de Vlaamse minister van Omgeving, maar zijn het om meerdere redenen oneens dat de omgevingsvergunning werd verleend. GAIA had tijdens de procedure, samen met 14 omwonenden, al bezwaar ingediend en betreurt dat hier geen rekening mee werd gehouden. Een van de speerpunten van onze beroepsargumenten stelde dat de zalmkwekerij niet duurzaam is, terwijl hierop nauwelijks is ingegaan in de beslissing. Daarnaast zijn wij onder meer van oordeel dat het bedrijf ook bestemmingsmatig niet thuishoort in een zone voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde activiteiten."

 

Catastrofale impact op het dierenwelzijn

GAIA wijst op de catastrofaal nefaste impact op het dierenwelzijn van het megalomane project. 

Het gaat op jaarbasis om een vergunning voor een productiecapaciteit van 2,9 miljoen zalmen, die het bedrijf in landtanks wil kweken. Concreet komt dat neer op 36 zalmen opeengeperst  op 1 m3 (1 kubieke meter) en tienduizenden, die opeengepakt zullen worden in dergelijke tanks. Anders gezegd, in nog slechtere leefomstandigheden dan in de wreedste legbatterijen voor kippen. Dit is onaanvaardbaar voor zalmen, migrerende vissen die normaal al zwemmend tot 4000 km afleggen.

Michel Vandenbosch: Dit project illustreert de echte realiteit van hyperintensieve aquacultuur: doorgeschoten grootheidswaanzin, die, wars van maatschappelijk belangrijke normen en waarden betreffende dierenwelzijn en echte duurzaamheid, geen grenzen kent.

zalm