GAIA licht Programmacongresgangers Open VLD voor over dierenwelzijn

GAIA licht Programmacongresgangers Open VLD voor over dierenwelzijn

GAIA-actie
14 april 2014

Een 20-koppige delegatie van de dierenrechtenorganisatie GAIA en afgevaardigden van Bite Back en het Natuurhulpcentrum Opglabbeek wachtten vanmorgen de congresgangers van Open VLD op aan de ingang van de Congreszaal in het Citadelpark in Gent, waar de Vlaamse liberalen dit weekend hun Programmacongres houden.

Een acht meter lang spandoek zette de boodschap van de voorlichters in de verf: "Open VLD, maak van Dierenwelzijn GEEN Landbouwbevoegdheid!" Bij hun aankomst kregen de congresgangers een A4-tje dat toelichtte waarom een minister voor Dierenwelzijn, die Dierenwelzijn uitdrukkelijk in zijn of haar titulatuur draagt, zeker nodig is, maar die minister mag zeker niet ook de Vlaamse minister van Landbouw zijn!

In een adem vragen GAIA en co aan Open VLD een specifiek punt uit de Toekomsttekst op het programmacongres hard te maken. Die tekst werd goedgekeurd op het einde van november 2013 tijdens het Toekomstcongres van de partij. Het punt is het volgende: "Wij komen op ... voor de rechten van dieren." GAIA vraagt dit punt op te nemen in het verkiezingsprogramma. "Open VLD, hou het niet bij mooie woorden in een Toekomsttekst, maar zet die ook om in concrete daden, tenminste als jullie geloofwaardig willen overkomen", riep GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch de congresgangers op.

Vanaf 1 juli wordt Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid.

GAIA, hierin gesteund door 40 andere Vlaamse verenigingen voor dierenbescherming en dierenwelzijn, wil dan ook dat de bevoegdheden Dierenwelzijn en Landbouw van elkaar gescheiden blijven, zoals dat de voorbije 15 jaar het geval was toen Dierenwelzijn een federale bevoegdheid was. Landbouw en Dierenwelzijn samen onder één dak bij één en dezelfde minister is helemaal niet in het belang van het dierenwelzijn. 15 jaar lang (sinds de start van Paars-Groen I in 1999) was Dierenwelzijn bij de federale minister van Volksgezondheid ondergebracht. Dat heeft onmiskenbaar tot belangrijke vooruitgang voor het dierenwelzijn geleid in ons land. Dierenwelzijn mag niet opnieuw tot de bevoegdheid van de minister van Landbouw behoren, want dan zal Dierenwelzijn gegarandeerd opnieuw in de machtsgreep van de landbouw- en andere economische belangen terecht komen, waardoor het dierenwelzijn systematisch het onderspit zal delven en reële vooruitgang stelselmatig afgeblokt, afgeremd en geblokkeerd zal worden van zodra een of ander economisch, traditioneel of folkloristisch belang van deze of gene ingeroepen wordt.

67% van de Vlamingen, zo blijkt uit een enquête (van februari jl.) van het onderzoeksbureau De Cijferij, zijn het eens met GAIA en 40 andere Vlaamse verenigingen voor dierenbescherming en dierenwelzijn dat Dierenwelzijn en Landbouw niet bij een en dezelfde minister ondergebracht mogen worden!

"Ook de toekomst van de dieren, hun welzijn en hun rechten hangt van de Open VLD-leden af. Mensen zijn belangrijk, maar dieren ook, vinden steeds meer mensen, ook vele Open VLD-kiezers", geeft Michel Vandenbosch mee. "Opkomen voor de rechten van dieren, zoals Open VLD op haar toekomstcongres besliste te zullen doen, is een politiek beleid voeren dat alle dieren in Vlaanderen vleugels geeft!"

Voor Vandenbosch lijdt het geen enkele twijfel: "Als Dierenwelzijn in de volgende Vlaamse regering opnieuw in handen zou vallen van de minister van Landbouw, zou dat een regelrechte ramp betekenen voor het welzijn van de dieren in Vlaanderen. Dan zouden degenen die dieren uitbuiten en hun welzijn ernstige schade toebrengen om economische redenen of omwille van traditie en folklore, weer heer en meester worden. Dan gaan we achteruit en kunnen we alle hoop op een betere toekomst voor het Dierenwelzijn in Vlaanderen opbergen. Wie zoals Open VLD beweert te zullen opkomen voor dierenrechten, laat dat niet gebeuren."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.