GAIA en BLID waken over dierenwelzijn op veejaarmarkt Sint Lievens-Houtem

GAIA en BLID waken over dierenwelzijn op veejaarmarkt Sint Lievens-Houtem

GAIA informeert
11 november 2010

De dierenrechtenorganisatie GAIA en BLID (Belgische Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) zullen ook dit jaar met waarnemers aanwezig zijn op de veejaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem van donderdag 11 en vrijdag 12 november. GAIA en BLID zullen er toekijken op de behandeling van de runderen en paarden en op de naleving van de regelgeving.

Gisteren hadden vertegenwoordigers van GAIA en BLID nog een overlegvergadering op het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem met de burgemeester, de marktcoördinator, de technisch coordinator, de federale politie en het Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV De burgemeester lichtte de bijkomende maatregelen toe. Die werden o.a. op basis van de aanbevelingen van GAIA en BLID genomen. Die aanbevelingen zijn het resultaat van de evaluatie van de editie van vorig jaar.

Knelpunten wegwerken

Qua diervriendelijkheid gaat de markt er sinds enkele jaren duidelijk op vooruit, stellen GAIA en BLID vast. Het verbod om de dieren af- en op te laden temidden van het publiek, de aanbindsystemen die ervoor moeten zorgen dat de runderen comfortabel kunnen gaan liggen en opstaan, de strovoorziening, en een strengere aanpak van handelaars die zich niet houden aan de regelgeving, hebben daar in belangrijke mate toe bijgedragen. Maar de knelpunten die GAIA en BLID vorig jaar vaststelden, moeten weggewerkt worden. GAIA en BLID stellen het dan ook op prijs dat de burgemeester daar terdege mee rekening houdt.

Bijkomende maatregelen:

  • Vanaf dit jaar zullen de handelaars die geen stro meebrengen voor de dieren verplicht zijn om stro van de gemeente te kopen.
  • Een extra dierenarts en vanaf 20 u een tweede dierenarts zal specifiek toezien op het correct aanbinden van de runderen aan het ringensysteem.
  • De ploegendienst en de pauses van de dierenartsen worden aangepast zodat ze efficiënter kunnen werken en alerter kunnen optreden.
  • In de vrachtwagens is binnenverlichting verplicht.
  • Twee runderhandelaars en een paardenhandelaar, die zich vorig jaar niet hielden aan de voorschriften, hebben een protocol moeten ondertekenen , waarin zij zich er uitdrukkelijk toe verbinden de regelgeving strikt na te leven op straffe van uitsluiting.
  • Een tweede paardenhandelaar aan wie een protocol werd voorgelegd, komt niet meer naar de jaarmarkt.
  • Slaan en schoppen op de dieren, staartwringen, ... door wie dan ook, wordt niet getolereerd.
  • De naamborden worden beter leesbaar. Dat was vorig jaar bij de paardenhandelaars een probleem.
  • Er zal extra aandacht geschonken worden aan het drunken van de runderen en de paarden. Dat is allemaal duidelijk meegedeeld aan de handelaars.
  • Het is verder de taak van de politie om op te treden tegen chauffeurs die dronken dieren vervoeren of handelaars, die hun dieren alleen achterlaten, terwijl zij op café vertoeven.

Discipline

GAIA en BLID zullen er in elk geval nauwgezet op toezien dat de dieren niet mishandeld worden en, meer bepaald wat de runderen betreft, correct aangebonden zijn en comfortabel kunnen gaan liggen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Dat vereist in de eerste plaats discipline van de handelaars, vervoerders en drijvers. "Het kan niet zijn dat op een evenement als de veejaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem, dat de ambitie heeft om als cultureel erfgoed te worden erkend door Unesco, dieren slecht behandeld worden, handelaars dronken omgaan met dieren, en de regelgeving niet nageleeefd wordt", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.