GAIA in beroep tegen vergunning voor 4000 proefdieren Universiteit Hasselt

GAIA in beroep tegen vergunning voor 4000 proefdieren Universiteit Hasselt

GAIA-actie
07 maart 2014

De Deputatie van de Provincie Limburg leverde half januari een vergunning aan de Universiteit van Hasselt voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal proefdieren. Na grondige analyse door de raadsman van GAIA, tekent de dierenrechtenorganisatie beroep aan bij minister Joke Schauvliege tegen de beslissing van de Deputatie.

Reeds in oktober 2012 had GAIA bezwaar aangetekend tegen de aanvraag voor een milieuvergunning door de Universiteit Hasselt om het aantal proefdieren uit te breiden met 35 konijnen, 470 ratten, 2925 muizen, 60 cavia's en 20 minivarkens. De Universiteit trok aanvankelijk haar aanvraag in omdat GAIA had aangetoond dat een aantal elementen uit het dossier leidden tot het onontvankelijk verklaren van de aanvraag. Maar in een nieuwe aanvraag werd nergens toegelicht waarom dergelijke verhoging van het aantal proefdieren noodzakelijk was.

De Universiteit gaf zelfs zonder blikken of blozen toe dat het huidige aantal dieren reeds lang niet meer in overeenstemming was met de oude vergunning. In feite wordt met de nieuwe vergunning het boeltje gewoon geregulariseerd. GAIA stelt zich vragen bij deze gang van zaken alsook bij de falende controle door de overheid.

Uit de pers vernam GAIA dat er ook dieren zullen gebruikt worden door studenten. Het gebruik van dieren voor educatie vindt GAIA verwerpelijk en absoluut onnodig. Er bestaan immers voldoende alternatieven. Meer info hieromtrent op www.dissectie.be

Uit de milieuvergunningsaanvraag blijkt dat er met betrekking tot de opvang van hemelwater en de afvoer van bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater onvoldoende voorzieningen worden getroffen. Gelet op de mogelijke risico's verbonden aan het opslagen van grote hoeveelheden uiterst gevaarlijke stoffen dient uit de milieuvergunningsaanvraag te blijken dat deze stoffen zodanig kunnen opgeslagen worden dat het risico voor het milieu uitgesloten of beperkt wordt. De huidige aanvraag blijft hieromtrent in gebreke.

GAIA vraagt aan minister Schauvliege de milieuvergunning te weigeren en gehoord te worden door de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.