GAIA beoordeelt Vlaamse beleidsnota Dierenwelzijn

GAIA beoordeelt Vlaamse beleidsnota Dierenwelzijn

GAIA informeert
28 oktober 2014

Zeven op tien: de Dierenrechtenorganisatie GAIA geeft de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts redelijk goede punten voor zijn allereerste beleidsnota. "7 op 10 is lang niet slecht, maar het kan ongetwijfeld beter", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch, die enkele belangrijke minpunten vaststelt.

Goede punten krijgt minister Weyts voor diverse maatregelen die hij wil nemen om de ontspoorde handel in honden te saneren. Ook het verbod op biggencastratie tegen 2018 dat ook in het regeerakkoord is opgenomen, vindt GAIA uiteraard prima."Hier ijveren we al 15 jaar voor", merkt Michel Vandenbosch op. Ben Weyts wil tevens een einde maken aan de pelsdierhouderij in Vlaanderen door geen nieuwe bedrijven meer toe te laten en de uitbreiding van bestaande fokkerijen te verbieden. "De minister van Dierenwelzijn moet wel uitkijken dat het net van zijn uitdoofbeleid geen mazen bevat en ervoor zorgen dat de pelsdierhouderij op zo kort mogelijke termijn daadwerkelijk uit Vlaanderen verdwijnt", onderstreept de GAIA-voorzitter. Heel recent nog wees zijn Waalse collega Carlo Di Antonio de weg: Wallonië verbiedt de pelsdierhouderij al in 2015. Overigens is een verbod op pelsdierhouderij ook in het Brusselse regeerakkoord opgenomen.

Dat minister Weyts het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zal verbieden, raakte al eerder bekend. Een belangrijke stap vooruit volgens GAIA maar daar mag het niet bij blijven. Ook de dieren, die in een erkend slachthuis ritueel worden geslacht, moeten vooraf verdoofd worden, vindt de dierenrechtenorganisatie. Voorts wil Ben Weyts een einde maken aan het gesjoemel met attesten van dierenartsen, die al jarenlang systematisch het bestaande verbod op het blokstaarten van trekpaarden bewust en op bedrieglijke wijze omzeilen. Dat stemt GAIA tevreden. GAIA reageert ook positief op de geplande herziening van de erkenningsvoorwaarden voor dierentuinen en van de normen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen. "Daar staan wij zeker achter", onderstreept Michel Vandenbosch, "zolang het maar de bedoeling is om de lat hoger te leggen". Ook de invoering van een positieflijst voor reptielen met het oog op de beperking van de soorten die particulieren mogen houden,kan op de instemming van GAIA rekenen. Nog een goede zaak is de broodnodige verscherping, versterking en verbetering van de controle op de naleving van de regelgeving, die de minister wil realiseren. De oprichting van een dierenwelzijnsfonds dat gefinancierd wordt met de opbrengsten van allerlei reeds verplichte retributies en administratieve boetes, vindt GAIA bijzonder zinvol. Een jaarlijkse ontmoetingsdag voor de tientallen schepenen voor dierenwelzijn die Vlaanderen rijk is, is voor GAIA zeker op zijn plaats om ervaring, ideeën en kennis uit te wisselen in het licht van een efficiënt en performant lokaal dierenwelzijnsbeleid.

Inzake proefdieren en de overpopulatie zwerf- en ongewenste katten, vindt GAIA de nota een heel mager beestje. Michel Vandenbosch licht toe: "Wat de problematiek van de proefdieren betreft, mis ik visie. Ik vind geen spoor terug van een doordachte beleidsstrategie om het aantal proefdieren significant te doen dalen. Evenmin een woord over de fel gecontesteerde proeven op primaten. En er staat niks in over de oprichting van een Centrum voor alternatieven dat er krachtens een wet uit 2009 nochtans moet komen." Ontgoocheld is GAIA tenslotte over de zogenaamde maatregelen die de beleidsnota bevat om de problematiek van de overpopulatie zwerfkatten en dumping van ongewenste kittens in asielen op te lossen. GAIA spreekt van schijnmaatregelen, die helemaal geen zoden aan de dijk zetten. "Dat laatste moet echt helemaal anders", benadrukt Michel Vandenbosch, die aandringt op de snelle uitvoering van de laatste fase van het kattenplan zoals het advies van de federale Raad voor Dierenwelzijn terzake voorziet: verplichte sterilisatie van alle huiskatten zodat de kraan aan de basis dichtgedraaid wordt en de voortdurende stroom ongewenste zwerfkatten, die allerlei overlast teweegbrengen, en de dumping van ongewenste kittens in asielen wordt ingedijkt. Hier is ongetwijfeld nog werk aan de winkel voor de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, die de minister prioritair wil oprichten.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.