Image
Kuikens verhakselen
9 juni 2022

GAIA en 20 andere NGO's uit 15 Europese landen roepen op tot verbod

In een open brief aan de ministers van Landbouw van de 27 lidstaten hebben 21 Europese NGO's zich verenigd om een verbod te eisen op het doden van kippen- en eendenkuikens (momenteel toegestaan door middel van pletten of vergassen). Een verbod dat wordt gesteund door 67% van de ondervraagde Belgen in een recente opiniepeiling van YouGov.

Voor elke legkip die in de Europese Unie wordt gefokt om eieren te produceren, wordt één mannelijk kuiken, dat door de industrie nutteloos wordt geacht, vermalen of vergast. Elk jaar ondergaan 330 miljoen kuikens dit lot. Vlak na de geboorte worden de vrouwelijke kuikens door arbeiders gesorteerd: de mannelijke kuikens worden gedood en de vrouwelijke kuikens gaan naar de boerderijen. Ook vrouwelijke eendenkuikens ondergaan dit lot: de foie gras-industrie gebruikt alleen mannelijke eenden en dus worden tientallen miljoenen vrouwelijke eendenkuikens vermalen of vergast.

Deze eliminatie van zeer jonge diertjes op zo'n grote schaal is natuurlijk taboe en daarom zijn de beelden even zeldzaam als schokkend. Vermalen en vergassen zijn de twee toegestane verwerkingsmethoden in de Europese Unie, waarbij sommige landen meer van de ene dan de andere methode gebruik maken. Burgers kunnen via deze website heel gemakkelijk een verzoek indienen bij hun bevoegde minister om het vermalen of vergassen van kuikens stop te zetten.

Onderzoeksbeelden doen regeringen praktijk verbieden

Na het onthullen van beelden van het doden van kuikens heeft de Franse regering in 2015 haar steun toegezegd aan de ontwikkeling van technologieën om het geslacht van kuikens vast te stellen vóórdat zij uit het ei komen (de zogenoemde ‘in ovo geslachtsbepaling’). In Frankrijk hebben broederijen tot eind 2022 de tijd om zich met detectieapparatuur uit te rusten. In Duitsland zijn het pletten en vergassen sinds 1 januari 2022 verboden. In Wallonië is het pletten van kuikens sinds 2021 verboden, terwijl vergassing nog wel is toegestaan.

Belgische distributeurs volgen de trend richting meer respect voor dieren. Om te vermijden dat kuikens vermalen of vergast worden, maakt Bio-Planet gebruik van de in ovo geslachtsbepalingstechniek. De eieren die mannelijke kuikens zouden hebben voortgebracht, worden uit het productiecircuit gehaald en verwerkt tot diervoeder. Sinds september 2021 is Bio-Planet de eerste Belgische retailer die Belgische eieren aanbiedt die zonder eendagskuikens zijn geproduceerd. Colruyt Group effent zo het pad voor andere merken. De wil van de burgers, bestaande alternatieven, ontvankelijke detailhandelaars, ... Een einde maken aan het pletten en vergassen van kuikens op Europees niveau is dus mogelijk!

Verbieden op Europees niveau

De Europese Unie herziet momenteel haar wetgeving inzake "dierenwelzijn". Deze herziening is van cruciaal belang. De Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor het voorstellen van een nieuwe wet in 2023, overweegt momenteel de mogelijkheid van een verbod op het afmaken van kuikens in de hele EU. De met het dossier belaste commissaris, Stella Kyriakides, verklaarde dat "het ruimen van grote aantallen eendagskuikens uiteraard een ethisch probleem is".

Dit wordt bevestigd door de resultaten van de raadpleging die de Commissie over dit onderwerp heeft gehouden: 94% van de bijna 60.000 respondenten was voorstander van een verbod op deze praktijk.

Hoewel het aan de Commissie is om toekomstige wetgeving voor te stellen om de landbouwpraktijken te reguleren, is het van cruciaal belang dat de leden van de Raad van de EU, die bestaat uit de 27 ministers van Landbouw van de lidstaten, de door de Commissie voorgestelde hervormingen steunen, willen deze enige kans maken om te worden goedgekeurd.

Daarom roepen 21 dierenwelzijnsorganisaties de ministers van Landbouw en Dierenwelzijn van de EU-lidstaten op om de door Frankrijk en Duitsland geleide beweging te steunen door op te roepen tot een verbod in de hele EU op het vermorzelen en het vergassen van kuikens, waaronder de ten onrechte vergeten eendenkuikens.

Ann de Greef, directeur van GAIA: "Deze fundamenteel wrede praktijk, ingegeven door louter economische motieven, is een van de meest verschrikkelijke voorbeelden van de onmenselijke logica van de intensieve veehouderij. Hoeveel Belgen vermoeden, wanneer zij een doos eieren kopen, dat de industrie die deze eieren produceert jaarlijks miljoenen mannelijke kuikens vermorzelt of vergast omdat zij niet winstgevend worden geacht? De burgers moeten van deze realiteit bewust worden gemaakt. Het is absoluut noodzakelijk dat België en de EU deze praktijken op hun respectieve grondgebied verbieden.”

Stop het verhakselen en vergassen van honderden miljoenen kuikens en stuur via deze website heel eenvoudig een mail naar de bevoegde minister(s).