ECEAE lanceert Europese verkiezingscampagne

ECEAE lanceert Europese verkiezingscampagne

GAIA informeert
19 maart 2014

De Europese Coalitie voor de Stopzetting van Dierproeven (ECEAE) lanceert haar Europese verkiezingscampagne om een echte en duurzame verandering voor de proefdieren in Europese laboratoria teweeg te brengen.

De lancering vond deze week plaats in Rome tijdens de tweejaarlijkse vergadering van de ECEAE en volgt op een aantal recente ontmoetingen met leden van het Europees Parlement en beleidsmakers uit heel Europa. Om de lancering niet ongemerkt te laten voorbijgaan en hun eisen kracht bij te zetten, organiseerden de vertegenwoordigers van de ECEAE een visuele actie aan het Pantheon in Rome. GAIA is de Belgische vertegenwoordiger van de ECEAE.

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats tussen 22 en 25 mei. Naar aanleiding van deze verkiezingen zullen de leden van de ECEAE de politieke partijen en hun kandidaten vragen om de volgende voorstellen te onderschrijven:

Stopzetting van dierproeven voor huishoudproducten in Europa: die maatregel is de logische volgende stap na het verbod dat sinds 2013 van kracht is op de verkoop van op dieren geteste cosmetica. Meer middelen voor alternatieve testmethoden: de ECEAE vraagt dat er jaarlijks 80 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van alternatieve testmethoden waarbij geen proefdieren worden gebruikt. Dat bedrag is nog altijd slechts een kelin deel van het totale wetenschappelijke budget van de EU, maar kan een belangrijke rol spelen bij het vervangen van proefdieren. Vastleggen van een einddatum om experimenten die onder de noemer 'ernstig lijden' vallen, stop te zetten: de Europese Richtlijn 2010/63/EU deelt de proeven op dieren in categorieën in volgens de ernst ervan. Tot de categorie 'ernstig lijden' behoren bijv. experimenten waarbij dieren worden gedwongen te lopen tot ze totaal uitgeput zijn of waarbij herhaaldelijk elektrische schokken worden toegediend. Bepaling van een streefcijfer om het aantal gebruikte proefdieren te verminderen: volgens de meest recente Europese statistieken die eind 2013 werden gepubliceerd, werden er in 2011 net geen 11,5 miljoen dieren in Europese laboratoria gebruikt. Hoewel de cijfers lichtjes gedaald zijn in vergelijking met het vorige rapport, willen wij veel meer vooruitgang zien. Het vastleggen van duidelijke doelstellingen wat het aantal proefdieren betreft, moet daarbij helpen. GAIA en de andere lidorganisaties van de ECEAE hebben het memorandum met deze 4 speerpunten voor proefdieren voorlegd aan alle poltieke partijen en de kandidaten.

In het kader van de nakende verkiezingen zal de ECEAE in alle 28 Europese lidstaten actief zijn om ervoor te zorgen dat de stem van de proefdieren ook de komende vijf jaar in Brussel en Straatsburg wordt gehoord.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.