Image
3 april 2016

Als u boodschappen doet, kunt u de herkomst van eieren nagaan door de code op de verpakking te verifiëren. Die code wordt gevolg door de kenletters van het land (BE, NL, FR, …)

Code 3 BE 001

Staat voor kooieieren. Dit soort eieren worden niet langer verkocht in Belgische supermarkten. In een "verrijkte" kooi beschikt elke kip over een ruimte van amper een A4-blad groot (750 cm2), of 13 kippen per m2, met een (te lage) zitstok en een nest.

Code 2 BE 001

Staat voor scharreleieren. Maximaal 9 leghennen per m2 worden in overdekte scharrelstallen gehouden. Er ligt strooisel op de grond. De kippen kunnen hun ei in legnesten leggen en er zijn zitstokken voorzien.

Code 1 BE 001

Staat voor eieren van vrije uitloop. Zij hebben overdag de mogelijkheid om buiten te lopen op een begroeide uitloopvlakte, waar 4 m2 per kip voorzien wordt.

Code 0 BE 001

Staat voor biologische eieren. Zij leven in scharrelstallen met maximum 6 kippen per m2. Overdag lopen zij ook buiten, waar iedere kip 4 m2 ter beschikking heeft. Deze kippen krijgen biologisch voeder.