Concrete doelstelling Brusselse regering: 30% minder dierproeven tegen 2025

Concrete doelstelling Brusselse regering: 30% minder dierproeven tegen 2025

GAIA informeert
20 oktober 2017

"Brussels akkoord voor substantiële vermindering dierproeven is voorbeeldige stap vooruit"

“Een voorbeeldige stap in de goede richting, die nog wel moet uitgewerkt worden via een concreet stappenplan!” Zo verwelkomt de dierenrechtenorganisatie GAIA het principeakkoord van de Brusselse regering om het aantal dierproeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2025 met 30 % te verminderen. “Dit is de eerste keer dat een regering, in casu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met duidelijke doelstellingen, het vaste voornemen uitdrukt om een proefdierenbeleid te voeren dat met concrete targets daadwerkelijk gericht is op beduidend minder gebruik van proefdieren.” De Brusselse regering sloot het principeakkoord op initiatief van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets. GAIA dringt al jaren aan op een beleidsstrategie met concrete doelstellingen. “We zijn tevreden dat de Brusselse regering zich laat inspireren door het Nederlandse Comité advies dierproevenbeleid dat een overlegstructuur opzette met het oog op een overgang naar proefdiervrij onderzoek,” geeft GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch mee. “GAIA is alvast bereid constructief mee te werken aan dit initiatief dat navolging verdient in Vlaanderen en Wallonië.” In 2016 werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 92.292 dieren voor proeven gebruikt.

Meer nieuwsberichten over:

Teken onze petitie tegen dierproeven voor schoonmaakproducten!

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.