Circussen willen klok terugdraaien tegen wettelijk verbod op gebruik wilde dieren

Circussen willen klok terugdraaien tegen wettelijk verbod op gebruik wilde dieren

GAIA-actie
18 april 2014

De dierenrechtenorganisatie GAIA hekelt de brief van de Europese Cirsus Vereniging die aan alle federale en regionale parlementsleden vraagt om het verbod op het houden en het gebruik van wilde dieren in curcussen terug te draaien. Het federale parlement keurde dat verbod op 18 december 2013 goed met een zeer grote meerderheid van 127 stemmen voor, slechts 3 tegen en 11 onthoudingen. Het verbod ging in op 1 maart jl. In de brief staan nogal wat onwaarheden.

Zo werden circusvertegenwoordigers wel degelijk meermaals gehoord door de overheid in tegenstelling tot wat er in de brief staat. Maar hun argumenten werden gewogen en te licht bevonden. Ook de Raad voor Dierenwelzijn adviseerde, na grondige analyse van de kwestie door het wetenschappelijk bureau van de Raad, de bevoegde minister Laurette Onkelinx wilde dieren in circussen te verbieden precies omdat hun welzijn onvoldoende verzekerd kan worden in de typische kleine, naakte circuskooien en verblijven, waarin leeuwen, tijgers, olifanten, apen enz. van frustratie en verveling allerlei gestoorde gedragingen ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot gedomesticeerde dieren als honden en paarden en exotische dieren als lama's en kamelen die onder welbepaalde omstandigheden (strikte voorwaarden aangaande de grootte en inrichting van de verblijven) wel een aanvaardbaar niveau van welzijn kunnen krijgen in een circusomgeving.

Het dient gezegd dat de bevoegde overheid systematisch geconfronteerd werd met hardleerse circussen die de wettelijke normen van het KB van 2005 niet naleefden. De inbreuken stapelden zich op. Door het rondreizend karakter van circussen, de bedreigingen en zelfs gewelddadige reacies van circuslui, was het bovendien nagenoeg onmogelijk om maatregelen te treffen tegen dergelijke circussen, die zich van de wettelijke normen niks aantrokken en de standplaatsen innamen van Vlaamse en Belgische circussen, die gestopt waren met wilde dieren te gebruiken. In een aantal gevallen raakten bezoekers (zelfs kleine kinderen) gewond door agressieve tijgers.

België is het voorbeeld van Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk gevolgd waar circussen reeds eerder geen wilde dieren meer mochten houden. En ook meer dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië lieten geen circussen met wilde dieren toe.

De federale regering maakte zijn beslissing als bekend op 12 juli 2013, waarna uiteindelijk hiet parlement die beslissing goedkeurde. Alle grote politieke partijen in Vlaanderen en Wallonië, op CD&V en cdH na, lieten GAIA expliciet weten dat bij de regionalisering van het dierenwelzijn op 1 juli de wettelijke verworvenheden inzake dierenwelzijn niet mogen teruggedraaid worden. Bart De Wever schrijft hierover letterlijk: "De klok van de verworvenheden met het oog op meer dierenwelzijn en minder dierenleed kan en mag niet teruggedraaid worden."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.