Bont ook schadelijk voor het milieu

Bont ook schadelijk voor het milieu

GAIA informeert
24 februari 2011

De productie van echt bont van dieren is veel schadelijker voor het milieu dan textiel (katoen, acryl, wol, polyester). Tot die conclusie komen onderzoekers van CE Delft, een Nederlands onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in milieuproblemen. In opdracht van GAIA, het Nederlandse 'Bont voor Dieren' en het Italiaanse 'LAV' onderzochten zij de impact van bontproductie op het milieu, vanaf het proces van het kweken van de dieren tot aan het afgewerkte kledingsstuk.

Voor 17 van 18 parameters, zoals klimaatverandering, ozonvervuiling, vorming van fijn stof, grondverzuring, waterverbruik en landgebruik, is bont vele malen schadelijker dan textiel. Het onderzoek focust op de nertsenhouderij, omdat in Nederland en België alleen nertsen gehouden worden voor bontproductie. Grootste boosdoener is de productie van het voeder voor de nertsen. Ook de geproduceerde mest en de gebruikte chemicaliën zijn zeer schadelijk voor het milieu. Enkel voor katoen ligt het waterverbruik hoger dan voor bontproductie.

Klimaateffect van bont

Ook de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak afkomstig van de nertsenmest dragen bij aan de effecten van verzuring en de vorming van fijnstof. Voor 1 kg bont zijn meer dan 11 nertsenpelzen nodig. Het negatieve effect op het klimaat van 1 kg nertsenbont is 5 x hoger dan dat van de productie van wol, die van alle ander textiel het hoogst scoort qua negatieve impact op het milieu.

Interessante studie, die aantoont dat de nertsenhouderij een ernstige en bovendien onnodige milieu-impact veroorzaakt

(Bond Beter Leefmilieu over het rapport in opdracht van GAIA)

Stekene weigert uitbreiding nertsenkwekerij

Op 24 januari jl heeft het gemeentebestuur van Stekene in Oost-Vlaanderen een aanvraag tot uitbreiding van een nertsenkwekerij geweigerd. De nertsenkweker wil een uitbreiding van 5.000 naar 60.000 nertsen. Dit stuit op fel protest van de buurtbewoners, die een bezwaarschrift indienden. Zij vrezen voornamelijk geurhinder. Ook GAIA heeft een bezwaarschrift ingediend.

  • pdf

    Lees het CE Delft-rapport, "The Environmental Impact of the Fur Production"

    Download pdf
Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.