Bont: Nederlands nertsenfokverbod niet geannuleerd

Bont: Nederlands nertsenfokverbod niet geannuleerd

GAIA informeert
18 juni 2014

Enkele dagen geleden kregen we slecht nieuws vanuit Nederland: het nationaal gerechtshof van Den Haag had beslist het nertsenfokverbod, dat in 2012 werd gestemd, te annuleren. In naam van de regering heeft Staatssecretaris Sharon Dijksma echter beroep ingediend tegen deze uitspraak. Het verbod blijft dus van toepassing. Het winstbejag is bij onze noorderburen niet belangrijker dan het respect voor de dieren!

In december 2012 heeft het Nederlands Parlement terecht beslist het fokken van dieren voor bont te verbieden. Deze maatregel ging gepaard met een lange overgangsperiode waarbij compensaties werden toegekend aan de bestaande fokkers. Ondanks deze toegevingen had het gerechtshof van Den Haag beslist deze uitspraak te doen.

Het gerechtshof heeft zich niet gebogen over de pelsdierkweek zelf of over de rechtmatigheid van het verbod, waardoor de maatregel zeker niet kan geannuleerd worden. Het gerechtshof baseert zich uitsluitend op de moeilijkheden die de fokkers zouden kunnen ondervinden naar aanleiding van de wet om de beslissing te motiveren. Volgens de rechter zou dit indruisen tegen de Nederlandse wetgeving betreffende de eigendomsregeling. De maatregel zou onrechtvaardig zijn en de pelsdierkwekers niet de mogelijkheid bieden om zich voor te bereiden.

De Staatsecretaris heeft in haar beroep de onzin van een dergelijke uitspraak goed verwoord: de overgangsperiode vooraleer het verbod wordt toegepast is van kracht tot 2024 (!); de fokkers hebben dus 10 jaar om hun investeringen te laten renderen. Bovendien, aangezien het verbod al sinds verschillende jaren besproken werd, zou het Parlement het sowieso goedkeuren. Er werd ook nooit gesteld dat de maatregel de sector op een onrechtvaardige manier zou benadelen en ondertussen wordt een ontwerpbeslissing bestudeerd met het oog op compensaties voor de fokkers. Het verbod zal dus in geen geval geannuleerd worden en blijft van toepassing.

In België voert GAIA al jaren campagne voor een verbod op pelsdierhouderijen. Verschillende wetsvoorstellen werden daarvoor ingediend bij het Parlement. Jammer genoeg werden deze niet gestemd omwille van de CD&V, die de economische belangen van de bontsector verdedigt. Dierenwelzijn wordt vanaf één juli geregionaliseerd. GAIA zal verder druk uitoefenen op de deelstaten zodra de regeringen gevormd zijn, zodat het kweken van dieren voor bont verboden wordt. Alle Franstalige partijen hebben zich voor deze maatregel uitgesproken. Laten we hopen dat ze zich aan hun woord houden.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.