Image
Michel
28 oktober 2022

37 jaar geleden besefte ik dat ik in de wieg gelegd was om het voor de machteloze dieren op te nemen. Als een zaak van rechtvaardigheid tegen onrecht, van hart met een t tegen hard met een d. Zo goed ik kon. Met Ann De Greef aan mijn zijde wist ik dat we het beste van onszelf in de strijd zouden gooien om het tij te doen keren. Dat zit in ons DNA, het GAIA-DNA. Daaruit spruit onze gedrevenheid, de ziel van GAIA, wezenlijk voort. Het beste van onszelf zouden we geven voor het goed van de dieren. In dienst van de dieren. Zolang als nodig is. Als Batman en Batwoman. In België en vanuit hartje Europa. Het venster wijdopen gericht op Europa en de rest van de wereld.

Vandaag kreeg u een glimp te zien van de zandkorrels, stenen en rotsblokken in die gigantische Amazonerivier vol dierenleed en dierenuitbuiting die we sinds 1992 verlegden. 

We voeren strijd op 35 fronten. Teveel om hier en nu allemaal op te noemen. Want dan zou ik niet kunnen garanderen dat de trams of de treinen, laat staan de bussen, zo laat nog rijden. Als ik me werkelijk alles voor de geest haal wat we in de afgelopen jaren hebben verbeterd, aangepakt, aangeklaagd, onthuld en veranderd hebben in al die verschillende domeinen, sta ik er eerlijk gezegd zelf versteld van. En toch vragen Ann en ik ons dikwijls af: hadden we niet meer en beter kunnen doen? Doen we wel genoeg?

Asssertief mededogen in actie. Geen geweld in dé actie! Daartegenover staat dat allerhande dierenuitbuiters en dierenmishandelaars van allerlei slag meermaals getracht hebben ons het zwijgen op te leggen. Met bruut geweld. Sinds kort proberen ze het met absurd hoge dwangsommen. Waartegen we uiteraard telkens verzet aantekenen. Wij laten niet met ons sollen. Welke aanpak werkt het best om voor de dieren verandering te bekomen? Zoveel mogelijk en zo snel mogelijk? Wat is daarvoor nodig? Dàt telt voor ons? We leren altijd bij, om steeds meer te veranderen, om steeds beter te doen, om nog beter te doen voor onze beschermelingen, de dieren. Maar opgeven doen we nooit. Dat zit niet in de code van ons GAIA-DNA. 

Wij zijn dierenadvocaten. En by the way, advocaten zijn geen kannibalen. Doorgaans eten die hun cliënten niet op. Toch niet bij mijn weten.

Waarom, vrienden, lijkt het alsof men Werelddierendag in feite beter in Wereldhonden- en kattendag zou herdopen. Zijn koeien, varkens, geiten, schapen, kippen, eenden, enz misschien te min? Waarom worden zij vergeten, al die fascinerende individuen zonder naam, die in veefabrieken jaarlijks wereldwijd verkommeren, afzien, mishandeld worden. Geen naam, geen waardigheid. Geef individuen een naam en ze bestaan. Dan pas krijgen ze een identiteit. Dan zijn ze niet langer iets, maar worden ze iemand. Zonder naam tel je niet mee. Ben je niet meer dan een nummer. Ettelijke miljarden dieren zijn nog minder dan een nummer. Hun korte deerniswekkende bestaan wordt uitgedrukt in gewicht, in tonnen vlees bv. Schaamteloze miskenning van hun eigenheid. 

Kreeft Irma, witkuifmangabey Bastien, vechthaan Spartacus, varken Surya, vleeskip Gaia, chimpansees Antoine en Prudence, papegaaien Jaco en Coco, schaap Beau ezel Polleke, kater Lee, groene meerkat Jaklientje, overigens een aap, geen kat, zeehond Jimmie en chimpansee Mojo zijn slechts enkele van de individuen over wie we ons in de voorbije jaren ontfermden, opgekomen zijn, uit een hel bevrijd of van de dood gered hebben . Dieren met een naam, met een identiteit. Geen nummers! Niet iets maar iemand. Niet zoals de levende diermodellen in de labo’s die geen naam mogen hebben. Behandeld als iets dat leeft zonder iemand te mogen zijn. Ook in de intensieve en industriële veefabrieken mogen dieren geen naam hebben maar worden ze geboren om te lijden.Bestaat hij nog, de zorgzame veehouder die empathie opbrengt voor zijn dieren. Is hij uitgestorven, de boer die zich, tot op zekere hoogte, wel te verstaan, kan inleven in zijn dieren? Empathie en mededogen staan haaks op een meedogenloos kil systeem van extreme dierenuitbuiting. 

Aartsconservatief staan boerenorganisaties altijd weer op de rem. Steeds weer houden ze verandering tegen. Ze vinden altijd wel een reden. Akkoord, dierenleed zien waar er geen is, is erg, maar blind zijn voor dierenleed omdat het geen menselijk gezicht heeft, is nog erger. En er onverschillig tegenover staan, is misdadig. 

Bij GAIA zeggen we: hoe kwetsbaarder, hoe meer recht op bescherming tegen geweld en machtsmisbruik. Daarom ook leggen we ons na vandaag toe op onze doelstellingen voor de toekomst. Ik wil ze u niet onthouden. Bent u er klaar voor? Hier gaan we dan:

1. Dieren moeten in de Grondwet: Grondwettelijke bescherming ook voor dieren. 

2. Kippen moeten uit de kooi, Kooisystemen voor 300 miljoen veedieren? Afschaffen, die handel.  

3. Biggencastratie: Pijnlijke, onnodige verminking. Daarom: Weg ermee.

4. De strijd gaat door tegen veetransporten.

5. We gaan voor een verbod op het verhakselen en vergassen van miljoenen mannelijke kuikens. Die leggen zoals u weet geen eieren. Daarom vernietigt de sector hen als onbruikbaar afval.

6. Verbod op onverdoofd slachten uiteraard ook in Brussel! We hebben er als leeuwen voor gevochten. Deze keer is het niet gelukt. Door platvloerse politieke sabotage. Volgende keer beter. Nee, vrienden, wij laten die electorale opportunisten niet met rust. Reculer pour mieux sauter, heet dat in de taal van Molière.

7. We schakelen een versnelling hoger voor een EU-Commissaris van Dierenwelzijn.

8. Geen intensieve zalmkwekerijen in Oostende en Baelen. Want dat zijn verschrikkingen voor het vissenwelzijn. Niet met GAIA. 

9. Joodse en Islamitische hardliners volharden in de boosheid. Nu zijn ze naar het Hof van de Mensenrechten in Straatsburg getrokken. Om België te doen veroordelen wegens schending van het recht op vrijheid van religie. Om de klok weer achteruit te draaien. Ik zeg u: Met alle Chinezen maar niet met GAIA! Wij zullen In Straatsburg met het Vlaamse en Waalse Gewest resoluut pleiten voor het behoud van de 100 % legitieme verboden op onverdoofd slachten, democratisch tot stand gekomen en gevalideerd door het Hof van Justitie van de EU en ons Belgisch Grondwettelijk Hof. Door niet minder dan 27 hoge rechters! Wij zullen in Straatsburg het recht van de dieren verdedigen om gespaard te blijven van extreme pijn en lijden. 

10. Eveneens in steun van het Vlaams Gewest zal GAIA voor het Grondwettelijk Hof het behoud verdedigen van een nieuw Vlaams decreet. Die nieuwe wet voorziet tot vijf jaar gevangenis, 800.000 euro boete en sluiting van bedrijven voor wie zich te buiten gaat aan dierenmishandeling. De federatie van de slachthuizen en Anizoo, de belangenorganisatie van de grootste importeurs van zieke pups uit Oost-Europa, willen dat decreet doen vernietigen. De wanpraktijken van broodfokkers en andere malafide hondenhandelaars zullen we blijven bestrijden voor de  rechtbank. 

11. We blijven ons ook inzetten voor de transitie naar proefdiervrij wetenschappelijk en medisch onderzoek. Die transitie naar een samenleving zonder dierproeven is een noodzakelijk goed. Net als de overgang van slachtvlees mét dierenleed naar kweekvlees zonder dierenleed!  Wetenschappelijk en medisch onderzoek zonder proefdieren ziek te maken, te vergiftigen, te verminken en nog op andere manieren te doen lijden is een noodzakelijk goed. Net als de overgang van slachtvlees mét dierenleed naar kweekvlees zonder dierenleed! 

12. GAIA lag aan de basis van de verplichte kattensterilisatie. Maar nog teveel mensen lappen die wettelijke verplichting aan hun laars. GAIA’s katmobiel blijft dan ook uitrijden. En we komen op voor de verlaging om de BTW voor veterinaire zorg en diergeneeskundige ingrepen als de sterilisatie en castratie van katten terug te brengen van 21 naar 6 %. 

13. Uiteraard zetten we onze strijd voor een Waals dwangvoederverbod en wrede foie gras-productie onverminderd verder. 

14. En dan is er nog dat vreselijke vuurwerkgebruik dat elk jaar opnieuw rond kerst en nieuwjaar dieren de dood injaagt. Federale regering, genoeg lippendienst. Wij willen maatregelen zien.  Genoeg getalmd. Heeft vuurwerk niet al genoeg slachtoffers gemaakt? Bevoegde ministers, neem uw verantwoordelijkheid. Maak een eind aan al dat geknal dat dieren- én mensenlevens in gevaar brengt. Haal dat misdadig spul eens en voorgoed uit de handel!

"Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gerealiseerd is", is een van die gevleugelde uitspraken van de onnavolgbare Nelson Mandela. Het is GAIA op het lijf geschreven. Aangedreven door het GAIA-DNA, blijven we trouw aan de deugden van moderne Samoerai-krijgers voor de dieren: Wijsheid. Moed. Strijdbaarheid. Zelfbeheersing. Met wilskracht en doorzettingsvermogen. Voeg daar het geloof en het vertrouwen in eigen kunnen aan toe. En hoop, vrienden. Hoop die de dieren doet leven. Hoop die de dieren waardig doet leven en waardig laat leven. 

Zolang ik de zwaluwen zie terugkeren, blijf ik hoop koesteren. Ze arriveren steeds later. Maar ze waren ook dit jaar toch maar weer op post. Beter laat dan nooit. Dertig jaar na de oprichting van GAIA in 1992 en een lange waslijst verbeteringen, veranderingen en manifeste vooruitgang later, sta ik hier voor u. Erkentelijk en dankbaar voor uw trouwe steun. Zo dankbaar voor ùw vertrouwen. Omdat ù in ons, in ons kunnen, gelooft. 

Dank aan iedereen die hier vandaag zijn uiterste best deed om deze 30 jaar GAIA-Dag succesvol te doen verlopen. Mijn dank gaat ook uit naar het vrijwilligersteam van GAIA. En uiteraard ook naar alle medewerkers van GAIA. En naar de leden van de Raad van Bestuur. Dank voor jullie onontbeerlijke inzet, jullie waardevolle adviezen en verfrissende inzichten, die Ann en ik uitermate waarderen. Ze versterken ons en doen GAIA efficiënter functioneren.

Dank aan al wie zijn steentje bijdroeg, bijdraagt en nog zal bijdragen tot de dierentransitie van iets tot iemand. Dank aan de vertegenwoordigers van collega-dierenorganisaties die hier aanwezig zijn. Met zijn allen geven wij de dieren een menselijke stem. I AM THEIR VOICE) Wij geven dieren ónze stem. U allen geeft ons kracht, de kracht om door te zetten, om de nodige moed te blijven opbrengen, om de hoop te blijven koesteren. U geeft ons de kracht om onze strijdbaarheid en strijdlust niet te verliezen. U zorgt voor de brandstof om strijdvaardig, slagkrachtig en steeds doeltreffender te blijven bouwen aan de dierentransitie. betoging Brussel) Met zijn allen samen zijn we zoveel sterker

Hier sta ik dus. Voor de dieren. Voor hen kunnen we niet blijven staan. Voor hen moeten we vooruit. En we hebben haast. Haast om aan die helse dierencrisis een eind te maken. We zullen rennen, vliegen, duiken, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Voor al onze beschermelingen ga ik door. Samen met Ann, GAIA’s unieke Batwoman. En met u allen. Want wij hebben u nodig. Al die machteloze dieren hebben uw stem nodig.

Geef de mensen wat de mensen toekomt. En geef de dieren wat de dieren toekomt. Meer vragen we niet. In ons hart weten we allemaal wat de dieren toekomt: hun rechten op goed leven en waardigheid. Dat geldt ook voor de mensen. De harten zijn min of meer mee. De geesten stilaan. Nu de boerenorganisaties nog… Dat wordt een ander verhaal, vrees ik. Maar zeg nooit nooit. 

Onze droom is een andere toekomst, een betere toekomst voor de dieren. Zij behoren tot de kwetsbaarste aardbewoners op onze kwetsbare planeet, de meest weerloze, de meest geminachte, en niet zelden zelfs de meest verachte. Daaraan bouwen we verder. Trekkend en sleurend. Voortdurend schavend aan het menselijke beschavingsproces. Dag in, dag uit. Om dieren te laten evolueren van iets naar iemand. In de harten en in de geesten van de mensen. En in hun gedrag. Dat is niet zomaar een uitdaging. Het is een titanenwerk, dat levenswerk van Ann en mezelf. 

Dieren die evolueren van iets naar iemand is de evolutietheorie van de toekomst, de evolutietheorie van GAIA. Een noodzakelijk goed voor al wie geen onrecht verdraagt. Een groot goed waarvoor Ann en ik zullen blijven strijden. En wat deze krijger betreft: zolang ik een meerwaarde kan betekenen. Zolang ik een verschil kan maken. In mijn huidige rol of in een andere. Want, vrienden, ik WIL niet anders. Ik KAN niet anders! 

1000 x dank.